Skip to main content

Gemeenteraad wil kamertekort aanpakken

Foto: Pim van Tend, Creative Commons licentie, bijgesneden.

Nijmeegse gemeenteraad neemt motie aan om bij het reguleren van verkamering het kamertekort tegen te gaan.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op 23 september besloten om verkamering anders te gaan reguleren. Naast een huisvestingsverordening komt er een facet-bestemmingsplan. Hiermee kan de gemeente andere eisen aan verkamerde panden stellen (denk aan bijvoorbeeld fietsenrekken) en staat de gemeente niet met lege handen als de huisvestingsverordening door de rechter wordt vernietigd. De houding van de gemeente Nijmegen naar verkamering  verandert hierdoor van ‘ja, mits’’ naar ‘nee, tenzij’. Studentenvakbond AKKU twijfelt al langer aan deze manier van reguleren, omdat het  kan zorgen voor een nog groter kamertekort.

Begin september sprak Menno Uphoff namens AKKU de gemeenteraad toe om het studentenbelang te verdedigen. De gemeenteraad wilde enkel stemmen of er wel of niet een facet-bestemmingsplan gemaakt moest worden. Al snel werd echter duidelijk dat een dergelijk plan het kamertekort nog erger kan maken. Ook had de gemeente geen duidelijke plannen om het huidige tekort van 2100 kamers daadwerkelijk aan te pakken. Dit terwijl het tekort nu al grote gevolgen heeft, zoals dat de gemiddelde student in Nijmegen per maand 80,- meer aan huur betaalt dan is toegestaan door de krappe woningmarkt voor studenten.

Door de gemeenteraad werden meerdere moties ingediend om het kamertekort aan te pakken. Raadslid voor GroenLinks Cherelle de Leeuw diende een motie in om met belanghebbenden in gesprek te gaan én het kamertekort actief te verminderen. Het punt om in gesprek te gaan met belanghebbenden is helaas weggestemd door de raad. Wel moet Nijmegen actief gaan sturen op meer studentenkamers en de gemeenteraad hierover informeren. Een motie van de PvdA om het marktaandeel van de SSH& te vergroten wordt later behandeld. Ook werd een amendement van D66 tegen het ‘nee, tenzij’-principe weggestemd. 

Studentenvakbond AKKU is blij dat de gemeente het kamertekort actief wil verminderen. Wel blijft de bond waakzaam voor als het facet-bestemmingsplan wordt gepresenteerd in 2021. De gemeenteraad heeft al het signaal gegeven dat het kamertekort verminderd moet worden. De uitwerking van het plan moet er dan ook voor zorgen dat het tekort niet nog erger wordt en er voldoende plek is voor studenten in Nijmegen. 

Studentenvakbond AKKU zet zich in voor studentenbelangen, onder andere op het gebied van huisvesting.

Doe mee! Deel dit bericht.

Nieuw AKKU bestuur 20/21

Op donderdag 2 juli heeft AKKU het 42e bestuur ingestemd. Per 1 augustus zal het volgende bestuur het stokje overnemen; Menno Uphoff (voorzitter), Aafke Vlaaming (secretaris), Sandro Stevens (interim-penningmeester), Giovanni Meijer  (algemeen bestuurslid) en Zoë Roos (algemeen bestuurslid).

Van links naar rechts: Giovanni Meijer, Aafke Vlaming, Menno Uphoff, Sandro Stevens, Zoë Roos

Menno zal de functie van voorzitter gaan bekleden. Hij studeert politicologie en heeft zich al eerder bezig gehouden met politieke zaken. Menno gaat zich o.a. bezighouden met huisvesting en de Landelijke Studentenvakbond.

‘Komend jaar gaan we zowel grote als kleine problemen voor studenten aanpakken. Van het leenstelsel tot vervelende huisbazen tot de veel te hoge werkdruk.

Menno Uphoff, voorzitter

Als secretaris gaat Aafke aan de slag. Zij studeert Artificial Intelligence. Aafke bekommert zich om het welzijn van studenten. Er moet volgens haar verandering komen en dat begint bij  de enorme werkdruk van studenten aan het licht te brengen.

Sandro kennen wij al van het 41e bestuur,  waar hij zich al heeft bewezen als goede penningmeester. De nodige tijd zal hij het bestuur ondersteunen als interim penningmeester met de juiste portie kennis.

Giovanni begint dit jaar aan de studie communicatiewetenschappen op de Radboud. Dit komt goed ten pas aangezien hij zich gaat ontfermen over de pr.  Daarnaast richt hij zijn aandacht op de hbo fractie LijstAKKU. Als oud-hbo’er en actief lid bij LijstAKKU kent hij de HAN en de fractie al aardig goed.

Ten slotte zal ook Zoë algemeen bestuurslid worden. Zij studeert Docent Geschiedenis aan de HAN. Zoë richt zich o.a. op de #NietMijnSchuld campagne. Sinds januari is zij actief in het Nijmeegse actiecomité en zo is zij AKKU binnengerold. Naast haar passie voor actie, vindt zij duurzaamheid erg belangrijk. Ook hier zal zij mee aan de slag gaan.

Doe mee! Deel dit bericht.

Coronacompensatie: vergeet niet je vertraging te melden

Veel studenten lopen door de coronacrisis studievertraging op. Het is van groot belang om hier snel melding van te maken. Je recht op compensatie kan anders vervallen.

De klok tikt: doe snel melding van je studievertraging

Kort nadat de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd en de Radboud Universiteit haar deuren sloot, publiceerden wij op onze website een bericht over de mogelijkheid om compensatie te krijgen voor studievertraging. Als je hier gebruik van wilt maken, moet je nu in actie komen.

Het profileringsfonds
Er bestaat namelijk al lange tijd een compensatieregeling voor studenten met studievertraging: het zogenaamde profileringsfonds. Met dit wettelijk verplichte fonds wordt compensatie geregeld voor gevallen van een onvoldoende studeerbare opleiding. Hiervan is sprake wanneer je redelijkerwijs niet nominaal kunt afstuderen. Denk hierbij aan practica die niet doorgaan, een stage die stilligt of tentamens die niet worden aangeboden. Kortom, je hebt recht op compensatie als je niet aan je verplichtingen kunt voldoen omdat de opleiding je daar geen mogelijkheid toe biedt. Hiervan is ook sprake van wanneer je studielast volgend jaar boven de 60 ECTS komt omdat je onderdelen moet inhalen die nu niet gegeven worden. Dat is namelijk een onredelijk hoge studielast.

Destijds was ons advies om af te wachten en de officiële kanalen in de gaten te houden. Het lag namelijk voor de hand dat instellingen met een generieke regeling of een standaard aanmeldprocedure zouden komen. Elders in het land zijn dergelijke procedures ook opgezet, maar aan de Radboud Universiteit blijft communicatie nog altijd uit. Nu het einde van de aanvraagtermijn afloopt, adviseren wij dan ook om snel een aanvraag in te dienen.

De termijn
Hoe zit het dan met die termijn? In de Regeling FONDS 2018-2020 wordt gesteld dat je melding van je vertraging moet maken bij de studentendecaan. Deze melding moet “zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen 3 maanden na het ontstaan van (1) de persoonlijke omstandigheid, of (2) de studievertraging als gevolg daarvan.” Uitgaande van de sluiting van de Radboud Universiteit, die op 15 maart gecommuniceerd is, verloopt de termijn dus op 15 juni. In sommige gevallen kun je beargumenteren dat je vertraging pas later duidelijk werd, en heb je dus langer de tijd. Maar voor de zekerheid kun je net zo goed nu meteen melding doen.

Landelijke regeling
De laatste weken hebben wij ons ook op landelijk niveau hardgemaakt voor een compensatieregeling. Onder grote druk van onze betrokken achterban heeft het kabinet nu ook een regeling getroffen. Veel studenten vallen in deze regeling echter buiten de boot, of weten pas volgend jaar of het lukt om aan de voorwaarden te voldoen. Bovendien compenseert deze landelijke regeling enkel het extra collegegeld dat je door de vertraging betaald. Het profileringsfonds biedt een hogere compensatie. Wij adviseren dan ook om hoe dan ook een melding te doen via het profileringsfonds.

Hoe doe je een melding?
Melding doen is vrij eenvoudig. Je kunt simpelweg een mail sturen naar de studentendecaan via studentendecanen@dsz.ru.nl. Je kunt ook een afspraak maken via de website. Voor je dossier is het echter zeer belangrijk om zwart-op-wit te hebben dat je binnen drie maanden melding hebt gedaan.

Er zijn geen vereisten aan je melding. Je kunt je hele situatie uitleggen en inschatten hoe groot je vertraging is, maar ook een korte melding doen. Vermeld wel duidelijk dat je aanspraak wilt maken op compensatie in het kader van een ‘onvoldoende studeerbare opleiding, zoals bedoeld in Hoofdstuk 2, Artikel 1.1 sub van de Regeling FONDS 2018-2020’.

En hoe gaat het dan verder?
In een gesprek met de studentendecaan bespreek je vervolgens hoe je de vertraging kunt beperken. Aan het einde van het studiejaar wordt vastgesteld hoeveel vertraging je daadwerkelijk hebt opgelopen. Op basis daarvan wordt je compensatiebedrag vastgesteld en kun je een verzoek doen tot uitbetaling.

Het ligt voor de hand dat de Radboud Universiteit meer aanvragen binnenkrijgt dan anders, en dat er zich problemen gaan voordoen in de afhandeling. Dit is geen reden om je te laten afwimpelen of je aanvraag in te trekken. Maar houd dit wel in je achterhoofd als je aanvraag niet zo soepel loopt als je zou willen. Het is niet jouw schuld dat je vertraging oploopt, maar ook zeker niet van de medewerkers die je aanvraag moeten afhandelen.

Kom je er niet uit?
De Rechtswinkel AKKU staat voor je klaar. Zij kunnen je helpen als je het aanvraagproces niet snapt, of om in bezwaar te gaan als je aanvraag wordt afgewezen. Je kunt hen het snelst bereiken via het contactformulier op de pagina van de Rechtswinkel AKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU kiest nieuw bestuur

Op 11 juli heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het 41ste bestuur bestaat uit Evelyn Janssens (voorzitter), Romé Kraaikamp (vicevoorzitter), Sandro Stevens (penningmeester), Stijn van Uffelen (secretaris), en Bran van der Wateren (algemeen bestuurslid). Per 1 augustus zullen zij officieel het stokje overnemen van hun voorgangers.

Evelyn Janssens wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij studeert op dit moment Biomedische Wetenschappen op de Radboud Universiteit, en zal starten met een deeltijdprogramma binnen de studie Geneeskunde. Ook houdt ze zich bezig met het thema klimaatverandering in medisch onderwijs, en is in haar vrije tijd lid van studentenzeilvereniging De Loefbijter. Evelyn: “Aankomend jaar zal ik er als voorzitter voor zorgen dat de stem van studerend Nijmegen en Arnhem luid en duidelijk gehoord wordt tot in Den Haag”. 

Als voorzitter ga ik ervoor zorgen dat de stem van studerend Nijmegen en Arnhem tot in Den Haag gehoord zal worden.

Evelyn Janssens, voorzitter

Met Romé Kraaikamp als vicevoorzitter hebben we ook een student van de HAN in ons midden. Zij volgt de opleiding tot Docent Geschiedenis en heeft daarvoor een mbo-theateropleiding gedaan. Op het gebied van studentenwelzijn vindt ze dat er nog veel te verbeteren valt: “Ik zie veel studenten om me heen die enorme druk en stress ervaren. Hier wil ik me volledig voor inzetten, zodat iedere student zich gezien en gehoord voelt.

Studenten staan onder enorme druk. Ik wil ervoor zorgen dat iedere student zich gehoord en gezien voelt.

Romé Kraaikamp, vicevoorzitter

Sandro Stevens vervult komend jaar de functie van penningmeester. Sandro studeert Bestuurskunde op de Radboud Universiteit en zit in Bewoners Organisatie Bottendaal. Naast het omgaan met financiën is zijn blik gericht op het verbeteren van studentenhuisvesting. Want wie wil er niet een fijne en betaalbare woning?

Stijn van Uffelen zal het bestuur als secretaris ondersteunen. Hij studeert Wis- en Natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast heeft hij al jaren een liefde voor debatteren en is voor AKKU geen onbekende. Zijn medezeggenschapshart klopt door zijn verleden in opleidingscommissie, facultaire studentenraad tot en met universitaire studentenraad aan toe. Dit jaar zorgt deze alleskunner er voor dat AKKU zich weer met bloed, zweet en tranen in kan zetten voor de belangen van studenten.

Ten slotte zal Bran van der Wateren de positie van algemeen bestuurslid invullen. Hij volgt de opleiding Natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Bran gaat zich onder andere ontfermen over het trainingsbureau dat AKKU vorig jaar heeft opgezet.

Doe mee! Deel dit bericht.

Toekomst Alpha-Gamma en Medisch onderwijs op het spel

Door: Gijs Kooistra

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet het besluit genomen om 250 miljoen euro te gaan herverdelen van Alpha-Gamma en Medische studies naar Bèta-techniek studies. Dit betekent dat er op de Radboud Universiteit waarschijnlijk honderden docenten ontslagen zullen worden. De kwaliteit van de Alpha-Gamma studies en Medische studies zullen hierdoor hard achteruit gaan. Dit zal tot gevolg hebben dat werkgroepen  met grotere groepen moeten worden gegeven of dat ze helemaal zullen worden afgeschaft. Ook zullen scripties vaker in groepen moeten worden begeleid in plaats van per individu en zullen meer studies dan nu een maximum aantal studenten krijgen.

Figuur 1: Teruglopende rijksbijdrage per student. Bron: Knelpuntenanalyse VSNU, p.19

Wat is de voorgeschiedenis?

De afgelopen decennia is er vaak bezuinigd op het hoger onderwijs. Het budget per student is hard achteruit gegaan (zie grafiek) terwijl  studenten ook geen studiefinanciering meer krijgen. Nadat het kabinet afgelopen jaar de zoveelste bezuiniging aankondigde, de zogenaamde doelmatigheidskorting, is een alliantie van studenten en docenten samen in actie gekomen onder de noemer ‘WOinActie’. Met WOinActie heeft Studentenbakbond AKKU protesten gevoerd in Den Haag om de neerwaartse spiraal om te buigen. Naar aanleiding van deze protesten heeft het kabinet de ‘commissie Van Rijn’ ingesteld met de opdracht een onderzoek te starten naar hoe de onderwijsbekostiging moet worden aangepast. Nadenken over een groter budget was hem bij voorbaat verboden. In zijn advies kwam Van Rijn dus o.a. met het plan om 250 miljoen te herverdelen.  Het kabinet heeft nu besloten vrijwel het gehele advies over te nemen. Volgens berekeningen van WOinActie betekent dit dat er landelijk 800 Medische docenten en 1200 sociale- en geesteswetenschappers moeten worden ontslagen. De broekriem wordt nog strakker aangetrokken.

Wat betekent dit voor jouw opleiding?

Het kabinet maakt nu dus extra middelen vrij voor Bèta-techniek studies. Dit is goed nieuws voor studenten aan deze opleiding. Toch zijn ook veel bèta’s tegen het plan. Zo zeggen twaalf bèta wetenschappers van de Jonge Akademie dat de belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen samenwerking vereist tussen wetenschappers van allerlei disciplines. Hun petitie was afgelopen donderdag al door 265 hoogleraren en docenten uit de Bèta-wetenschappen ondertekent. De andere disciplines, zijn op dit moment net als bèta-techniek noodlijdend. Momenteel werken alle docenten op onze Universiteit al structureel tien à twintig uur onbetaald over, zitten de collegezalen steeds voller, wordt het aantal vakken met werkgroepen steeds kleiner en worden steeds meer studenten in groepen begeleid in plaats van per individu. Een nog kleiner docentenbestand zal ontegenzeggelijk tot een groot verlies aan kwaliteit leiden en zal onze docenten nog vaker een burn-out opleveren. Ongetwijfeld zullen opleidingen moeten gaan sneuvelen, zoals laatst in Amsterdam al met de opleiding Nederlands het geval was.

Wat betekent dit voor het onderwijssysteem als geheel?

Vanwege de krimpende budgetten zal het voor veel studies onmogelijk blijken de groeiende studentenaantallen aan te kunnen. Meer opleidingen zullen uit noodzaak een numerus fixus invoeren. Selectieprocedures voor studies hebben echter twee problemen. Ten eerste: werken ze discriminerend. Scholieren uit bv. kansarme wijken en van etnische minderheden worden benadeeld als zij solliciteren bij een selectiestudie. Het is ontzettend belangrijk dat ons hoger onderwijs toegankelijk blijft voor iedere scholier die de studies aan kunnen. Enkel op deze manier kan het de zo belangrijke emancipatoire werking blijven behouden. Ten tweede komt met meer selecties de grote verworvenheid van keuzevrijheid in het onderwijs op de tocht. Studenten kunnen op dit moment zelf nog kiezen wat ze willen studeren.  Dit moet behouden blijven.

Wat wil Studentenvakbond AKKU?

AKKU vraagt twee dingen aan de Tweede Kamer:

  1. Stem tegen de herverdeling van 250 miljoen euro van Alpha, Gamma en Medisch naar Bèta-techniek zoals het kabinet nu heeft voorgesteld.
  2. Er moet landelijk gezien extra budget worden vrijgemaakt voor al het Hoger Onderwijs zodat de docenten in alle onderzoeksgebieden niet meer hoeven te bezwijken onder de werkdruk. Hierbij is het prima als Bèta-techniek meer profiteert van extra middelen dan de andere onderwijsgebieden.

Maar AKKU is toch een Nijmeegse vakbond en heeft toch geen invloed in Den Haag?

AKKU kan inderdaad niet in haar eentje de Tweede Kamer overtuigen om de bovenstaande twee zaken te doen.  Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met vakbonden en studentengroepen uit andere steden gelobbyd om deze bezuinigingen te voorkomen. Tevergeefs, want het kabinet heeft al onze signalen genegeerd. Om onze studies, werkgroepen, scriptiebegeleiding, oftewel, om onze geliefde docenten te behouden, zal heel het land in actie moeten komen.

Wat kan jij doen?

Hier hebben wij ook jouw hulp bij nodig. Momenteel zijn wij samen met de andere actiegroepen in het land bezig met het plannen van acties. Natuurlijk ben je van harte welkom met het organiseren van acties en het bedenken van plannen. Als je, vanwege tentamens of andere redenen, hier nu geen tijd voor hebt kun je drie andere dingen doen:

  1. Schrijf je via deze link in voor onze mailinglist om op de hoogte te worden gesteld van de acties die eraan komen;
  2. Word via deze link lid van Studentenvakbond AKKU. Met jouw hulp kunnen we een sterkere stem laten horen en hebben we meer financiën om acties te organiseren;
  3. Like onze Facebookpagina en volg ons op Instagram en Twitter en blijf op die manier op de hoogte van wat wij doen.
  4. Informeer je (mede)studenten en docenten door dit artikel te sharen en het erover te hebben met anderen.
Doe mee! Deel dit bericht.

Zero Waste Workshop bij duurzame lunch zeer geslaagd

Donderdag 18 april organiseerde AKKUduurzaam de ‘duurzame lunch’. Onder het genot van onze zelfgemaakte veganistische lekkernijen luisterden 30 aanwezigen naar een workshop van Nila Patty. Nila leeft al sinds 2016 zonder afval en liet ons de beste trucs zien die zij daarvoor heeft bedacht.
AKKUduurzaam organiseert regelmatig lunches. Zo kunnen mensen die met duurzaamheid bezig zijn elkaar ontmoeten en inspireren. Onze raadsleden en bestuurders doen daarbij inspiratie op voor onze duurzame lobbycampagnes. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel gezellig.
Wil je het horen wanneer de volgende duurzame lunch plaatsvindt, of wil je op de hoogte blijven van andere duurzame activiteiten? Dat kan via de Facebookpagina van AKKUduurzaam.

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU kiest niet voor ‘handjeklap’, maar voor een volledig democratisch gekozen USR

AKKU kiest voor een representatief systeem waarin een veelheid aan studentenbelangen wordt vertegenwoordigd én uitgesproken kan worden.

AKKU staat voor een kritische en democratische stem voor alle studenten. Binnen AKKU zetten diverse studenten zich hard in om voor de rechten van studenten aan de kaart te stellen via AKKU Rechtswinkel, AKKU Welzijn, AKKU Studentenmobiliteit, AKKU Duurzaam, AKKU Huisvesting, AKKU Trainingsbureau en medezeggenschappen aan de HAN en RU: LijstAKKU en AKKUraatd. We heten als studentenvakbond niet voor niets sinds onze oprichting in 1981 ‘Aktie Komitee Kritische Universiteit’.

Deze sterke stem komt niet zonder stoot of slag. In het huidige systeem van de studentenraad aan de Radboud Universiteit dient een partij te allen tijde compromissen te sluiten met andere partijen, waardoor de eigen idealen richting de universiteit verwateren. Dit jaar zet AKKUraatd hier een punt achter. Een politieke partij is namelijk verkozen op haar ideeën en niet om deze ideeën overboord te gooien. Om de democratie in de studentenraad te garanderen, heeft AKKUraatd de handjeklap-samenwerking met de andere partijen per direct opgezegd. Zie het artikel van VOX waarin wordt toegelicht hoe er tot dit besluit is gekomen. Ook in de tekstbox hieronder wordt uitgelegd waarom de huidige USR (Universitaire Studentenraad) ondemocratisch is.

Acht argumenten waarom de huidige USR ondemocratisch is

1. Besluiten worden gezamenlijk genomen, waardoor, bij onenigheid tussen partijen, besluiten worden genomen door ondemocratisch gekozen leden.

2. Koepelleden zijn gebaat bij een cultuur van volledige samenwerking en compromisme.

3. Door de kleine hoeveelheid gekozen zetels is de kiesdrempel te laag. Hierdoor is het voor nieuwe partijen lastig toe te treden.

4. De eis van neutraliteit van koepelleden kan niet worden gegarandeerd.

5. Sommige studenten zitten bij meerdere verenigingen en sommige verenigingen zijn lid van meerdere koepels. Sommige studenten worden dus 3 of 4 keer in de USR vertegenwoordigd.

6. Het opnemen van koepelleden maakt het verdeel-en-heersspelletje makkelijker voor het College van Bestuur.

7. Bestaande koepelleden hebben een grote voorsprong t.o.v. nieuwe verenigingen die ook graag hun belangen behartigd zien.

8. Het grote aantal koepelleden maakt dat de agenda vaak vol staat met verengingszaken. Thema’s als onderwijs raken hierdoor ondergesneeuwd.

De status quo zorgt ervoor dat dat studenten geen onderscheid zien tussen de twee studentenfracties in de USR. Wanneer er zaken op het spel staan voor studenten die ons als vakbond aan het hart gaan, dan zijn we bereid om impopulair maar voor de goede zaak te gaan staan. Daarom staan we als studentenvakbond AKKU volledig achter de weg die onze medezeggenschap aan de RU wil gaan bewandelen.

Voor onze medezeggenschap aan de Radboud Universiteit, AKKUraatd, was de koek op en daarom pleiten zij voor een nieuwe koers binnen de studentenraad. Dus op een andere wijze waarin diverse medezeggenschapspartijen én de expertise van koepelleden samenkomen. Harmonie werkt alleen als er per definitie gekozen wordt om de huidige situatie te accepteren. Harmonie moet het resultaat zijn aan het eind van de dag, alleen als er ruimte is om samen rond de tafel te zitten waaraan diverse standpunten kunnen worden uitgesproken.

Waar onze medezeggenschap AKKUraatd zich de komende tijd voor gaat inzetten? Zie hier het overzicht. En stem tussen maandag 2 en donderdag 6 juni op AKKUraatd! Check hier het verkiezingsprogramma.

Doe mee! Deel dit bericht.

Petitie: renteverhoging studieschuld moet van tafel

Vijf. Duizend. Euro. De regering wil de rente op studieleningen verhogen. Als dat plan doorgaat zullen álle (oud)-studenten met een studieschuld gemiddeld 5.000 euro extra aan schulden moeten aflossen. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, maar daar valt of staat het met één zetel. Erg spannend dus en daarom zijn wij samen met de LSVb, LAKS, ISO, NJR, GroenLinks en CNV Jongeren een petitie gestart: het plan moet van tafel.

Teken dus nú de gezamenlijke PETITIE tegen de verhoging van de rente op de studielening! Ga naar http://tiny.cc/studierente 👈

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU zoekt nieuw bestuur!

Studentenvakbond AKKU zoekt nieuw bestuur!

Wil jij de uitdaging aangaan en je inzetten voor de belangen van de studenten van de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen? Om de tafel met onderwijsinstellingen, huisvesters en de gemeente om de stem van de student te laten horen? Je eigen vaardigheden in teamverband een boost geven? Dan zoeken wij jou!

Dé belangenbehariger van de studenten aan de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zoekt een nieuw bestuur. Studentenvakbond AKKU houdt zich bezig met alle zaken die voor studenten relevant zijn. Denk aan onderwijs, huisvesting, mobiliteit, duurzaamheid en vele andere zaken. Verschillende werkgroepen en commissies zijn druk bezig om onze doelen te realiseren. Binnen AKKU werken wij met een ambitieus team van gemotiveerde studenten.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter, vicevooriztter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. De tijdsinvestering per functie varieert tussen de 10 en 35 uur per week. Kijk hieronder voor de functieprofielen.

Wij bieden jou een uitdagend jaar waar je veel zult gaan leren, waarbij je je netwerk kunt verbreden en je CV een boost kunt geven. Daarnaast zal je vanuit de RU of HAN ook een lucratieve beurs ontvangen.

Solliciteer nu door een mail te sturen naar sollicitatiecommissie@akku.nu met een motivatiebrief en je CV. Solliciteren kan tot en met 23 juni!


Profielen AKKUbestuur 2019-2020

PROFIEL VOORZITTER

De voorzitter is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van AKKU, bijvoorbeeld in de media, naar de politiek en binnen het Nijmeegse studentenleven. Als voorzitter ben je boegbeeld en spreekbuis van AKKU en daarmee ook van de Nijmeegse student. Je komt sympathiek en charismatisch over en je hebt een sterke uitstraling en persoonlijkheid. Netwerken en lobbyen is je tweede natuur. Je bent representatief, en je bewust van het feit dat je alle verschillende type studenten vertegenwoordigt. Je bent bereid om naar allerlei activiteiten toe te gaan, bijvoorbeeld de constitutieborrels van andere verenigingen en onderwijsgerelateerde evenementen. Je bent de eerste keuze als het gaat om wie een externe activiteit zal bezoeken, al kan je dit natuurlijk afhankelijk van de beleidsterreinen ook met andere bestuursleden afstemmen.

Je vindt het leuk om pro-actief media te benaderen en AKKU zeven dagen per week 24/7 te “verkopen”. Je bent verbaal zeer vaardig; de kunst van het debatteren is onmisbaar. Je improvisatievermogenis groot, maar je kunt ook een langetermijnvisie uitdragen. Je kunt dingen kernachtig, duidelijk en zelfs simpel verwoorden, hoe ingewikkeld de zaken soms ook zijn. Als gezicht van de vereniging ben je ook in staat kritiek te ontvangen en in te schatten welke reactie juist is. Je bent op de hoogte van actuele zaken en hebt altijd een inhoudelijke reactie klaar. Je moet daarom in staat zijn om te vertrouwen op de kennis van je medebestuursleden. Dit omdat je een uitgebreid scala aan onderwerpen moet beheersen, waardoor je diepgang soms aan anderen moet overlaten. Waar je extern in gezelschap een dominante positie moet kunnen verkrijgen, ben je intern bij uitstek een teamspeler, juist niet dominant maar gewoon ‘één van de bestuursleden’. Dit betekent dat je weet welke rol je moet aannemen afhankelijk van de situatie.

Kerncompetenties:
Representatief, verbaal sterk, netwerken


PROFIEL VICEVOORZITTER

Waar de voorzitter extern gericht is, zal de vicevoorzitter de focus vaker intern richten. De vicevoorzitter houdt overzicht binnen de vereniging en moet daarom op de hoogte zijn van de belangrijkste beslissingen en activiteiten. Je onderhoudt actief contact met de coördinatoren zodat het gehele interne beleid op één lijn ligt. Als vicevoorzitter zorg je er daarnaast voor dat binnen het bestuur de taken goed verdeeld zijn. Je moet er voor zorgen dat beslissingen op tijd genomen worden en dat het beleid wordt uitgevoerd, zowel door het bestuur als de (coördinatoren van de) werkgroepen. De vicevoorzitter geeft leiding en moet daarin dan ook daadkrachtig zijn en een goed coördinerend vermogen hebben. Dit houdt soms ook in dat je conflicten zal moeten herkennen en oplossen. Dit vraag een empathische en open houding naar je bestuursleden en andere leden binnen de vereniging. Je wordt ook wel gezien als de ‘bestuursmama’.

Tevens ben je als vicevoorzitter een zeer belangrijke ondersteuning van de voorzitter, doordat je de nodige voorbereidingen treft op bijvoorbeeld het gebied van pers en media of op een andere manier hulp biedt. Daarnaast is de vicevoorzitter de natuurlijke vervanger van de voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter zelf. Dit betekent dat een deel van het voorzittersprofiel ook voor deze functie van toepassing is.

Kerncompetenties:
Helicopterview, daadkrachtig, coördinerend vermogen, samenbindend


PROFIEL SECRETARIS

De secretaris behandelt bijna alle communicatie die binnenkomt voordat het bij andere bestuursleden terecht komt. Denk hierbij aan post van externen maar ook aan nieuwe ideeën van leden of wanhopige studenten die hun hart komen luchten. Je bent er verantwoordelijk voor dat alles snel en nauwkeurig wordt afgehandeld en dat relevante informatie op de juiste plek terecht komt. Dit vraagt inzicht in de andere functies, het aanbrengen van structuur en organiserend vermogen en soms ook het stellen van prioriteiten. Je werkt nauw samen met de vicevoorzitter in het creëren van een overzicht over ieders taken.

Daarnaast onderhoud je als secretaris actief contact met de leden en coördinatoren. Je hebt feeling met wat er speelt onder de leden, toont daarin regelmatig interesse en bent gemakkelijk in de omgang. Je hebt affiniteit met (schriftelijke) contacten onderhouden en kan hierbij zowel een formele (vaak extern gerichte) als informele (vaak intern gerichte) toon hanteren. Je houdt de benodigde randvoorwaarden in de gaten, zoals het op voorraad hebben van voldoende papier om die ene brief op tijd te kunnen versturen. In en uitgaande post, e-mail, het organiseren van ALV’s en BV’s (algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen), het bijhouden van de ledenadministratie en het bijhouden van het archief zijn taken die je als secretaris op je neemt, naast de andere bestuurstaken.

Kerncompetenties:
Nauwkeurig, structureert en onderhoudt in/uitgaande communicatie, betrokken bij leden


PROFIEL PENNINGMEESTER

De penningmeester heeft een specifieke taak die van groot belang is voor AKKU. Jij draagt zorg voor het financiële beleid van AKKU en bent te zien als financieel directeur. De penningmeester registreert de uitkomsten en uitgaven en houdt het budget in de gaten. Je bent in staat beleid om te zetten in handelingen waar een prijskaartje aan hangt. Om deze functie goed te vervullen beschik je over praktisch inzicht, realisme en overtuigingskracht. Je werkt op een gestructureerde manier waardoor de financiële situatie up to date en op orde blijft. Je bent standvastig en indien nodig kunt je ‘nee’ zeggen. Bij grote beslissingen die door het gehele bestuur worden genomen, vervul jij de rol van financieel expert. Je bent in staat inzicht te creëren in de gevolgen van financiële beslissingen zowel op de korte als op langere termijn. Je handelt weldoordacht en hebt oog voor detail.

Inzicht in cijfers is zeker noodzakelijk. Je hoeft echter niet alles van tevoren te kunnen, binnen de organisatie wordt de penningmeester ook getraind in het verkrijgen van financieel inzicht alsook in bepaalde vaardigheden zoals het opstellen van een begroting en het bijhouden van het financiële overzicht. Onder andere deze scholing maakt van de functie van penningmeester een interessante functie waar veel te leren valt.

Kerncompetenties:
Financieel/praktisch inzicht, nee kunnen zeggen, gestructureerd werken, leergierig


ALGEMEEN BESTUURSLID

Als algemeen bestuurslid ben je op de hoogte van alles dat speelt binnen de vakbond en ondersteun je de rest van je bestuursleden waar het kan. Je bent breed georiënteerd en levert de extra inzet en energie die nodig is om activiteiten tot een succes te maken. Je bent een teamspeler die in de gaten heeft waar nog extra mogelijkheden liggen. Je kunt ook een algemeen bestuurslid zijn dat zich richt op één specifiek onderwerp dat belangrijk wordt gevonden door het bestuur, zoals het coördineren van een grote demonstratie.

De rest van jouw taken binnen het bestuur zijn afhankelijk van de verdeling van de beleidsterreinen en werkgroepen. Dit vraagt een flexibele houding van je omdat, nog meer dan bij de andere functies het geval is, jouw functie gedurende het jaar kan veranderen als interessante projecten zich aandienen of maatregelen om aandacht vragen. Je hebt veel vrijheid om de functie, in overleg met je medebestuursleden, vorm te geven. Daarom speelt het buiten de gebaande kaders denken en het nemen van initiatief een grote rol. De functie geeft je veel mogelijkheden om gedurende het jaar extra projecten op je te nemen en te ontwikkelen en vraagt dus een projectgerichte en zelfstandige werkhouding. Je hebt een sterk organiserend vermogen omdat projecten soms vanaf het begin af aan opgezet moeten worden en je kunt waar nodig anderen enthousiasmeren en betrekken bij jouw bezigheden.

Kerncompetenties:
Breed georiënteerd, initiatief nemen, ondersteunend én zelfstandig, projectgericht


ALGEMENE TAKEN

De functieprofielen laten nog veel ruimte voor het invullen van specifieke taken. Bovenstaande omschrijvingen geven bijvoorbeeld niet weer wie verantwoordelijk is voor welke werkgroepen of hoe deze verdeeld worden. Dit bepaalt het bestuur zelf. Elk bestuurslid moet er rekening mee houden dat hij zowel interne als externe taken onder zijn of haar verantwoordelijkheid krijgt. Tevens komt het voor dat meerdere bestuursleden met hetzelfde onderwerp bezig zijn en elkaar hierin ondersteunen.

Hieruit blijkt het belang van onderlinge samenwerking en loyaliteit; om alle terreinen zich goed te laten ontwikkelen zijn heldere communicatielijnen en flexibiliteit binnen het bestuur onmisbaar. Ook stemmen jullie samen de visie af die jullie in het bestuursjaar willen uitdragen. Deze wordt vormgegeven in het beleidsplan en wordt de leidraad door het jaar heen. De SoCo (sollicitatiecommissie) zal er in de sollicitatiegesprekken al wel naar vragen welke onderwerpen je interesse hebben, om zo te kijken of het bestuur als totaal wel aandacht zal geven aan alle onderwerpen waar AKKU zich mee bezig houdt.

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal eigenschappen die van elk bestuurslid verwacht worden. Je hoeft echter niet uit te blinken in elke eigenschap, omdat je veel ervan ook gedurende het bestuursjaar verder zult ontwikkelen. De onderstaande lijst geeft hiervan een overzicht maar is niet uitputtend:

AKKU gezind
Enthousiast
Zelfstandig en assertief
Verantwoordelijkheidsgevoel
Teamspeler
Feedback geven / ontvangen
Besluiten kunnen nemen
Actief
Prioriteiten stellen
Idealistisch
Stressbestendig
Probleemoplossend vermogen
Hulp durven vragen
Voldoende tijd beschikbaar hebben
ALV’s kunnen volhouden
Veel op kantoor willen zijn

Ten slotte zijn er een aantal eigenschappen waarvan wij denken dat deze ten minste door één persoon in het bestuur uitgedragen moeten kunnen worden, al hoeft dit niet altijd bij een specifieke functie te passen. Het kan daarom interessant zijn om alvast te kijken naar welke eigenschappen het beste bij je passen.

Kritische noot
Dossier kennis
Juridische interesse
Steunpilaar
Sfeermaker
Aanjager / Initiatiefnemer
Pietje precies
Vergadertijger
Uitvoerder / Resultaat gericht
Ervaring binnen AKKU / andere organisaties
Creatief
Lange termijn denken / Visie
Bestuur verbinden
Brede interesse
Mediator
Analytisch vermogen

Doe mee! Deel dit bericht.