Skip to main content

Studentenvakbonden verzamelen samen meer dan 25 duizend handtekeningen

Op 4 november lanceerden de landelijke federatie LSVb samen met de Young & United een campagne om het leenstelsel af te schaffen. Niet zonder succes, want in twee weken tijd werd de petitie al meer dan 25 duizend keer getekend.

Young & United is de vakbond voor jongvolwassenen, en een trouwe bondgenoot van AKKU.

In een maatschappij waarin je zonder opleiding niet aan de bak komt, kan het niet zo zijn dat je als student met enorme schulden opgezadeld wordt nog vóór je goed en wel aan je werkende leven bent begonnen. Het leenstelsel is een schuldenmachine geworden. Daarom gaan wij het kabinet dwingen om het schuldenstelsel af te schaffen.

De komende tijd gaat AKKU lokale bijeenkomsten organiseren. Samen kunnen we plannen smeden over hoe nu verder. Wil je ook meedoen? Teken dan snel de petitie en vul ‘Nijmegen’ in als studiestad.

Doe mee! Deel dit bericht.

Kleingeld bij de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer

Afgelopen maand behandelde de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voorafgaand aan het debat diende de LSVb een position paper in waarin werd gepleit voor meer investeringen in het onderwijs én in het leven van studenten. De lobbyist van de LSVb, Monty Aal, voerde voorafgaand aan het debat gesprekken met verschillende kamerleden.

Tijdens Prinsjesdag wordt de Rijksbegroting gepresenteerd. Vervolgens zijn de Algemene Beschouwingen, maar de daarna volgen per ministerie nog aparte begrotingsbesprekingen.

Er werden verschillende interessante moties ingediend tijdens het debat. Zo vroeg Frank Futselaar van de SP om de kwijtschelding van de studieschuld van studenten met een functiebeperking te verhogen naar het pre-leenstelsel niveau (van €1200 nu naar €3400). Studenten met een functiebeperking hebben het financieel nog moeilijker dan anderen. Studenten met een beperking zijn soms genoodzaakt langer voor hun studie uit te trekken, en ook een bijbaan zit er voor deze groep vaak niet in. Over deze motie is nog niet gestemd. Op dit moment loopt er namelijk al een grote evaluatie van de studiefinanciering, en die resultaten worden eerst afgewacht.

Michel Rog van het CDA diende een motie in over de studievoucher. Dit is een cadeaukaart waarmee studenten vanaf vijf jaar na afstuderen nog een paar vakken kunnen volgen. Dit recht op bijscholing is bedacht als compensatie voor de pechgeneratie die geen basisbeurs meer heeft, maar ook nog niet profiteert van de investeringen in het onderwijs. Het CDA wil deze karige compensatie iets beter maken door de termijn van vijf jaar los te laten. Ook over deze motie is nog niet gestemd. De minister denkt namelijk dat DUO veel extra kosten moet maken om dat plan uit te voeren, en wil daarover nog een brief naar de Kamer sturen. Vertel haar maar niet dat ze straks ook de misgelopen basisbeurs compleet moet gaan terugbetalen.

Ook vanuit de hoek van de VVD kwam er een interessant geluid. Dennis Wiersma, onderwijswoordvoerder bij deze partij, vroeg de minister om het profileringsfonds breder onder de aandacht te brengen. Uit dit fonds betalen universiteiten financiële compensatie voor studenten die uitlopen vanwege hun werk in een bestuur, onderneming of medezeggenschapsraad, maar ook vanwege ziekte, zwangerschap, of bijzondere familieomstandigheden. Wiersma ging in zijn betoog vooral in op het meer stimuleren van ondernemerschap, maar er zijn ook grote problemen met de compensatie bij noodomstandigheden. De meeste linkse partijen vinden het dus niet erg als het profileringsfonds onder de loep wordt genomen en de motie haalde een ruime meerderheid. Op de Radboud Universiteit is AKKUraatd hier al langere tijd mee aan de slag.

Twee andere plannen die op steun van de studentenbonden kunnen rekenen komen uit de koker van GroenLinks. Samen met de SGP dienden zij het voorstel in om de aanvullende beurs vanaf 1 januari aanstaande te verhogen en voor meer mensen beschikbaar te stellen. GroenLinks diende ook nog het voorstel in om 38 miljoen te investeren in de alfa, gamma en medische wetenschappen om de bezuinigingen van Van Rijn te compenseren. Deze plannen moeten worden betaald uit het verhogen van de kansspelbelasting, respectievelijk uit een potje met geld dat over is gebleven van de maatschappelijke diensttijd.

Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest in het debat, maar al met al blijft het rapen naar kleingeld.

Het kabinet heeft dit jaar 11 miljard te besteden, en in de aanloop naar deze begroting verwachtte heel Nederland dan ook dat er geld zou worden uitgetrokken voor het Hoger Onderwijs. Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest in het debat, maar al met al blijft het rapen naar kleingeld. Het is maar weer eens duidelijk geworden dat er geen grote investeringen gaan komen zolang studenten dat niet zelf afdwingen. Gelukkig worden er op dat gebied door de Federatie LSVb in samenwerking met de FNV flinke stappen gemaakt.

Tijdens het debat zijn nog veel meer moties ingediend, ook over het basis- en voortgezet onderwijs. De hele lijst kun je hier vinden. Daarbij zijn ook stemmingsuitslagen te zien. Het hele debat is te zien op Debat Gemist, maar het meest interessant is om de tweede termijn terug te kijken.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenverenigingen uit Utrecht vragen je hulp

Namens 36 studentbesturen vraagt de VIDIUS studentenunie uit Utrecht je hulp. Teken de petitie zodat deze besturen in hun verenigingskamers mogen blijven.

Bestuurders uit Utrecht met een open brief aan de Universiteit. (29-10-2019)

Alle 36 verenigingen zitten in een pand genaamd ‘Pnyx’ in de binnenstad van Utrecht. Helaas worden ze door de Universiteit Utrecht gedwongen om op korte termijn te verhuizen naar een oud laboratorium, weggestopt op het Utrecht Science Park.

Dit pand is totaal ongeschikt, niet toegankelijk en niet zichtbaar noch vindbaar voor studenten. Om een signaal af te geven aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, is de studentenvakbond in Utrecht een petitie gestart.

AKKU is solidair met de verenigingen in Utrecht. Wij willen dan ook een oproep doen aan studenten uit Nijmegen om de petitie te ondertekenen. Onze dank is groot!

Doe mee! Deel dit bericht.

Tikkies sturen naar Mark Rutte

De studenten die vanaf het studiejaar 2015/2016 zijn begonnen aan een opleiding, zijn de dupe van het mislukte leenstelsel experiment van de overheid.

Wij willen ons geld terug omdat wij tussen het afschaffen en de herinvoering van de basisbeurs vallen. Daarom gaan wij 4 november massaal Tikkies sturen naar Mark Rutte met onze studieschuld.

Mark Rutte die zich afvraagt hoe hij al deze Tikkies moet gaan betalen

Heel veel studenten verzamelen zich maandag in Utrecht om samen Tikkies te sturen. Meer informatie daarover is te vinden in op Facebook.

Is Utrecht voor jou te ver weg? Dan ben je ook welkom op het kantoor van Studentenvakbond AKKU in Nijmegen. We verzamelen vanaf 11:30 met koffie en taart. Om 12:00 gaan we samen tikkies versturen! Ook hiervoor is een Facebook-evenement aangemaakt.

Doe mee! Deel dit bericht.

Brievenactie tegen de bezuinigingen

Vorige week is er gedebatteerd over de kabinetsbegroting voor 2020. Je kunt de hele financiële beschouwingen online terugkijken, maar ScienceGuide schreef ook een goede samenvatting.

Henk Nijboer van de PvdA diende tijdens het debat een motie in om de bezuiniging van 226 miljoen euro uit de begroting te schrappen. Nu bleek al tijdens het debat dat D66 hier ook wel iets voor voelt. “Ik ben er heel graag toe bereid om te kijken of wij die bezuiniging op het hoger onderwijs samen van tafel kunnen krijgen, ” reageerde hun woordvoerder financiën

Morgen wordt er over de motie gestemd. Binnen de coalitie zal er echter ook flink druk worden uitgeoefend om de bezuinigingen te handhaven. Daarom kun je D66 een steun in de rug geven en ze aanmoedigen om tegen de bezuinigingen en dus voor de motie te stemmen.

Jan Paternotte is woordvoerder hoger onderwijs voor D66. Moedig hem aan om voor de motie en tegen de kwart miljard aan bezuinigen te stemmen.

Dat kan eenvoudig via mail of sociale media naar Jan Paternotte, de woordvoerder hoger onderwijs. Je kunt een kort bericht schrijven, maar je zou ook uitgebreider kunnen vertellen over de problemen die bij jouw eigen opleiding spelen door de aanhoudende bezuinigingen.

Individuele kamerleden krijgen over het algemeen niet zo veel mails als een fractievoorzitter. Daardoor kunnen we met een klein aantal berichten al veel impact hebben. Soortgelijke acties hebben vaker effect. Zo hebben we vorig jaar op dezelfde manier de verhoging van de rente op studieleningen tegen kunnen houden.

Samen staan we sterker. Vraag daarom ook je studiegenoten om een mail te sturen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties tegen de bezuinigingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU bij Coalitie-Y

Afgelopen maandag heeft studentenvakbond AKKU voor het eerste deelgenomen aan een publieke bijeenkomst van Coalitie-Y. Dat is een breed landelijk samenwerkingsverband dat de belangen van jongeren onder de aandacht brengt in de nationale politiek. AKKU heeft zich eerder al bij die coalitie gevoegd, maar treedt daarmee nu ook naar buiten, door samen met de andere deelnemende organisaties een manifest te overhandigen aan Mark Rutte. (bericht gaat verder onder de foto)

Afgevaardigden van Coalitie-Y overhandigen het manifest aan Mark Rutte

AKKU gaat zich binnen coalitie-Y vooral richten op het milieu en klimaat. Een schone en leefbare wereld is dan ook één van de tien pijlers in het manifest dat maandag is overhandigd. Voorzitter Evelyn Janssens legt uit: “Vanuit partijen zoals Stichting Urgenda wordt al veel druk gezet op de regering. Maar jongeren zullen zelf de gevolgen dragen van het klimaatprobleem. Daarom gaan wij ook vanuit Coalitie-Y die druk opvoeren. Op iedere bijeenkomst zullen wij de premier vragen hoe het staat met zijn CO2-doelstellingen.”

Het manifest bevat met tien pijlers een breder scala aan thema’s die voor jongeren relevant zijn. Onder andere het pensioenstelsel, de zorg, huisvesting en flexcontracten komen aan bod. Maar voor een studentenvakbond als AKKU is natuurlijk ook het leenstelsel een belangrijk punt van zorg. Bovenaan het manifest prijkt het voornemen om de basisbeurs te herinvoeren. Het volledige manifest is te vinden op de website van Coalitie-Y.

Doe mee! Deel dit bericht.

800 bezoekers bij Ware Opening

Gisteren was het bestuur van AKKU in Leiden voor de ‘Ware Opening’ van het academisch jaar. De kritische lezingen op het plein voor de Pieterskerk dienden als alternatief voor de traditionele opening die binnen bezig was.

Terwijl D66-minister Ingrid van Engelshoven een halflege kerk toesprak, was de joelende menigte van meer dan achthonderd studenten en docenten duidelijk hoorbaar.

De relatie tussen het hoger onderwijs en de politiek is nog nooit zo slecht geweest.

Carel Stolker, rector van de Universiteit Leiden

Tijdens haar speech draaiden aanwezigen zich demonstratief om en zelfs de rector die haar in Leiden ontving liet zich ontvallen dat hij eigenlijk liever ook buiten had gestaan.

Evelyn Janssens op een foto van Vox. Lees hun artikel over de Ware Opening

In het Nijmeegse universiteitsblad Vox legt onze voorzitter Evelyn uit waarom AKKU de protesten steunt. De minister probeert gaten bij de bèta-opleidingen te dichten door massa’s docenten te ontslaan bij opleidingen in de hoek van alfa, gamma en medisch. AKKU pleit juist voor onderlinge solidariteit en laat studenten niet tegen elkaar uitspelen. Door de verschillende bezuinigingen van Rutte II en Rutte III, zijn de investeringen van de afgeschafte basisbeurs al compleet teniet gedaan. Over de gehele linie zijn daarom nieuwe, echte investeringen nodig.

Als de regering de afspraken over het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ niet na wilt komen, dan gaan we dat hele ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ toch gewoon weer terugdraaien.

AKKU-voorzitter Evelyn Janssens

En anders? Als de investeringen van het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ niet waargemaakt worden, ga je je toch afvragen waarom we dat hele stelsel nog langer accepteren. Nu steeds meer partijen de steun voor het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ opzeggen, wordt die troef ook politiek haalbaar. De komende tijd gaat AKKU daarom met verschillende partijen in gesprek over de vorm die de stufi-nieuwe-stijl moet gaan krijgen. Samen met de VAWO, de FNV en de andere bonden gaan we dit jaar het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ afschaffen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Protest tegen Van Rijn gaat door

De D66-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven neemt de aanbevelingen van de Commissie Van Rijn over. Dat betekent een bezuiniging van 100 miljoen op gamma, alfa en medische wetenschappen ten bate van de bètawetenschappen en technische universiteiten.

De Ware Opening is een samenwerking tussen studenten en docenten.

Er zullen naar schatting minimaal 2000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden. De herverdeling van Van Rijn zal zonder vertraging worden ingevoerd, terwijl het onduidelijk is wat de effecten ervan zijn en of het budget als geheel voor universiteiten wel voldoende is.

Er zullen naar schatting minimaal 2000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden.

Voor AKKU is het onbekropbaar dat mensen en vakgebieden tegen elkaar uitgespeeld. We steunen #WOinACTIE en reizen af naar het protest in Leiden. We laten ons niet uit elkaar spelen; samen staan we sterk!

De Ware Opening is een alternatief voor de ceremonies waarmee universiteit normaliter het academisch jaar openen. Er is vergelijkbaar programma met lezingen, maar met je aanwezigheid toon je je steun aan #WOinACTIE. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Doe mee! Deel dit bericht.

10 bonden ontmoeten elkaar in Delft

Terwijl veel studenten nog op het strand liggen, is het nieuwe bestuur van AKKU alweer hard op weg om het leven van studenten leuker te maken. Afgelopen weekend zijn verschillende bestuursleden naar Delft afgereisd om het bondenweekend van de LSVb te bezoeken.

AKKU-voorzitter Evelyn en LSVb-bestuurder Ruben brainstormen over onze lokale lobby voor betaalbare en goede studentenwoningen.

Met meer dan 40 deelnemers vanuit tien lokale vakbonden was het weekend een groot succes. Met de tips van andere bonden kunnen we onze diensten dit jaar nog verder uitbouwen.

Het bondenweekend was een leerzame voorbereiding op een mooi vakbondsjaar.

Evelyn Janssens, voorzitter van AKKU

De zondag was helemaal gereserveerd voor de ALV van de LSVb. Deze vind acht keer per jaar plaats. Samen met de andere bonden bepaalt AKKU daar bottom-up waar de LSVb mee aan de slag gaat.

Met de LSVb hebben we natuurlijk ook besproken hoe we dit jaar een vuist gaan maken tegen het afbraakbeleid uit Den Haag. Daarmee gaan we meteen aan de slag, want volgende week kun je ons vinden op de Ware Opening van het academisch jaar.

Doe mee! Deel dit bericht.

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.