Spring naar de hoofdinhoud

Persoonsgegevens: durf als onderwijsgemeenschap vraagtekens te plaatsen

Onderwijsinstellingen slaan op grote schaal data op. De noodzaak hiervan wordt door de meesten aangenomen, maar misschien moeten wij met zijn allen wel wat kritischer zijn. In 2021 is de HAN getroffen door een SQL-injectie. Hierdoor kwamen meer dan 500.000 persoonsgegevens op straat, waaronder 2.000 medische gegevens van (oud-)studenten. De rechter heeft geoordeeld dat de HAN het naleven van haar beveiligingsplicht niet heeft aangetoond, en dat zij een oud-student daarom €300,- schadevergoeding moet betalen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom heeft niemand de beveiliging gecontroleerd?

Er moet meer bewustzijn komen

Verantwoord omgaan met persoonsgegevens begint allemaal bij bewustwording. Veel mensen binnen een onderwijsinstelling hebben niet door wat er allemaal komt kijken bij het gebruiken van persoonsgegevens, en dat zorgt ervoor dat we elkaar ook niet de juiste vragen kunnen stellen. Om een cultuur te creëren waarin we allemaal de veiligheid van elkaars gegevens serieus nemen, moet dit veranderen. Leer studenten, medewerkers en bestuurders vragen te stellen en geef elkaar de ruimte om te oefenen.

Een aantal vragen die je jezelf kan stellen bij het zien van een persoonsgegeven:

  1. Mag ik dit gegeven zien?
  2. Kan ik mijn werk ook zonder dit gegeven uitvoeren?
  3. Is de persoon in kwestie op de hoogte dat ik dit gegeven kan zien?
  4. Kunnen anderen dit gegeven zien, en is dat de bedoeling?
  5. Is dit gegeven veilig opgeslagen, en wanneer is de beveiliging voor het laatst gecontroleerd?

Het mag transparanter

Het gebrek aan bewustwording is voor een belangrijk deel te verklaren door een gebrek aan transparantie. Het gesprek over de beveiliging van gegevens wordt te vaak met een selecte groep mensen gevoerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat mensen die niet betrokken worden het gevoel hebben dat zij geen rol hebben. Anderzijds leidt dit tot ontmenselijking van de persoonsgegevens. Een docent kent de student achter de persoonsgegevens, de beheerder van de servers niet. Een serverbeheerder zal daarom ook eerder geneigd zijn mogelijke risico’s te accepteren. We moeten blijven onthouden dat het altijd om mensen gaat, want zij hebben vertrouwen dat geschaad wordt zodra het mis gaat.

Neem verantwoordelijkheid

Het heeft veel te lang geduurd voor er een passende oplossing kwam voor de gevolgen van het datalek aan de HAN. Daarom moeten bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. Er moet goed beleid komen dat gericht is op adequate ondersteuning en compensatie van gedupeerden. Een rechtszaak is immers niet alleen zonde van de tijd, het onderwijsgeld en de menskracht, maar ook voor de reputatie van de onderwijsinstelling zelf.

Auteurs:

Idris in ‘t Hof (Voorzitter Stichting Hbo Medezeggenschap)
Zino Duckers (Lid USR Radboud Universiteit Nijmegen namens AKKUraatd)
Mo Quirijnen (Voorzitter Studentenvakbond AKKU)

Doe mee! Deel dit bericht.

Oud-student HAN ontvangt schadevergoeding na lekken medische gegevens

Gisteren deed de Rechtbank Gelderland uitspraak in de zaak tussen oud-student Bram Kleisterlee en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De HAN is aansprakelijk voor het datalek van 2021 en moet Kleisterlee een bedrag van €300,- aan schadevergoeding betalen.

In 2021 werd de HAN gehackt door een SQL-injectie in een verouderd webformulier. Hierdoor kwamen gegevens van meer dan 500.000 (ex-)studenten en medewerkers op straat. Tussen de gestolen data bevonden zich meer dan 2.000 medische gegevens van (oud-)studenten, waaronder die van oud-student Bram. Studentenvakbond AKKU stond Bram bij in de rechtszaak tegen de HAN.

AKKU is tevreden met de uitspraak van de rechter. Voorzitter Mo Quirijnen: ‘We zijn heel blij voor Bram dat hij gelijk heeft gekregen. Nu kan hij dit hoofdstuk eindelijk afsluiten.’

AKKU denkt ook dat de uitspraak positieve gevolgen voor het thema privacy in het hoger onderwijs heeft. Quirijnen: ‘In het hoger onderwijs wordt data steeds belangrijker. Hierdoor krijgt het beveiligen van gevoelige gegevens van studenten steeds meer noodzaak. Wij hopen dus dat de uitspraak van de rechter de privacy van studenten ten goede komt.’

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeenteraad beslist: geen kamerstop in Arnhem

De gemeenteraad heeft gesproken, er komt in Arnhem geen 50-meter grens voor het verkameren van panden. Studentenvakbond AKKU is blij met deze ontwikkeling, omdat het kamertekort nu al groot genoeg is.

Een meerderheid van de raad stemde voor het schrappen van de 50-meter maatregel.

Eerder dit jaar sprak Sandro Stevens namens AKKU in bij de gemeenteraad om het geluid van studenten te laten horen. Samen met verschillende andere aanwezigen spraken wij ons uit tegen de maatregelen die de gemeente rondom verkamering wilde invoeren. Ons belangrijkste speerpunt was het schrappen van de geplande 50-meter maatregel. Deze maatregel houdt in dat binnen 50 meter rondom een verkamerd pand er geen nieuwe panden verkamerd mogen worden. Invoering van deze maatregel is desastreus voor het aanbod van studentenkamers.

Op 17 juni was het dan zo ver, het definitieve plan van aanpak van de gemeente Arnhem om het verkameringsdossier aan te pakken lag ter stemming voor aan de raad. Ondanks onze kritiek, die inmiddels door een groot aantal organisaties en politieke partijen werd gesteund, stond de 50-meter grens helaas nog wel in gewijzigde plan van aanpak van de gemeente.

Gelukkig kwam de gemeenteraad in actie. Er werden twee amendementen ingediend: één door D66, en één door CDA & VVD. Beide bepleiten dat de 50-meter grens niet uitvoerbaar zou zijn en een disproportioneel negatief effect zou hebben op het aanbod van kamers. D66 stelde voor om de 50-meter grens in zijn geheel te schrappen, het amendement van de CDA & VVD behield de 50-meter grens alleen voor de wijk Spijkerkwartier, de brandhaard van (illegale) verkameringsproblematiek in Arnhem. In een schriftelijke reactie heeft AKKU de raad nogmaals op het hart gedrukt dat de 50-meter grens voor studenten zeer onwenselijk is.

Uiteindelijk heeft het amendement van de CDA & VVD een meerderheid behaald. Het amendement van D66 strandde. Studentenvakbond AKKU is blij met dit resultaat. Dat de 50-meter grens nu is ingevoerd in het Spijkerkwartier is begrijpbaar, omdat er in deze wijk grote problemen zijn met (illegale) verkamering en de de daaruit voortkomende overlast. Tegelijkertijd blijft er elders in de stad wel ruimte voor verkamering en dus voor een groter aanbod van studentenkamers. Al met al is er in het geamendeerde plan een juiste balans gevonden tussen de belangen van studenten, verhuurders en omwonenden.

Studentenvakbond AKKU kijkt tevreden terug op de constructieve gesprekken met politieke partijen en belangenorganisaties. Het gewijzigde plan is een grote stap vooruit in het zeer beladen dossier verkamering. Zowel huurders, verhuurders als omwonenden zijn er bij gebaat om deze constructieve dialoog in de toekomst voort te zetten.

Studentenvakbond AKKU zet zich in voor studentenbelangen, onder andere op het gebied van huisvesting.

Doe mee! Deel dit bericht.

Meldpunt verboden studiekosten

AKKU opent de aanval op extra studiekosten. Lees hieronder verder waarom extra studiekosten niet toegestaan zijn. Of doe direct melding als jij ook te maken hebt gehad met extra studiekosten.

Regelmatig vragen opleidingen je tegen de regels in om bij te betalen voor je opleiding. Denk dus twee keer na voordat je je portemonnee trekt.

De minister heeft in 2015 een duidelijke brief geschreven over ongeoorloofde extra studiekosten. Je opleiding mag de aanschaf van boeken, dictaten, of andere (online) leermiddelen niet verplicht stellen. Ook voor andere soorten kosten heeft de minister voorwaarden opgesteld.

Ten eerste mogen opleidingen geen kosten doorberekenen voor dat wat binnen hun eigen wettelijke taken valt. De opleiding mag je hiervoor absoluut geen geld vragen. Je hebt immers al betaald voor je tentamens via je collegegeld! Vaak proberen opleidingen je hier indirect toch kosten voor in rekening te brengen. Denk aan verplichte huiswerkopdrachten in een dictaat, of aan een verplichte e-module waarvoor je een dure licentie moet kopen. Andere ongeoorloofde kosten zijn terug te vinden in de brief van de minister (pagina 3).

Daarnaast zijn er echter ook een hoop andere kosten die je opleiding weliswaar mag vragen, maar waarvoor een gratis alternatief beschikbaar moet zijn. Denk hierbij aan een excursie of workshop die als onderdeel van een vak georganiseerd wordt. Helaas gebeurt het nog regelmatig dat opleidingen nalaten om zo’n gratis alternatief aan te bieden.

Heb jij ook onterecht kosten gemaakt, of ontbreekt er bij jouw opleiding een gratis alternatief? Doe dan een melding via het onderstaande formulier. Met de meldingen die binnenkomen gaan wij de opleidingsbesturen aanspreken. Het doel is dat opleidingen stoppen met het vragen van kosten, of werk maken van een goed gratis alternatief. We helpen natuurlijk ook met je eigen casus, en kijken of je geld terug kunt krijgen.

Doe hier je melding!

Dit meldpunt is inmiddels gesloten.

Doe mee! Deel dit bericht.

Tanja Jadnanansing (PvdA) in gesprek met studenten over toekomst hoger onderwijs

Nijmegen – Op 26 maart gaat PvdA kamerlid Tanja Jadnanansing in gesprek met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit (RU). Onder het genot van pizza zal er op de HAN over de toekomst van het hoger onderwijs worden gesproken.

Jadnanansing wil graag van studenten weten hoe de huidige situatie is in het hoger onderwijs en wat er volgens de studenten nog aan verbeterd kan worden. “De laatste tijd is er veel veranderd in het hoger onderwijs. Er zijn allerlei maatregelen ontwikkeld die de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk zetten” legt Maarten Venhovens, fractielid van LijstAKKU, uit. Venhovens is erg blij dat Tanja Jadnanansing met Nijmeegse studenten in gesprek wil gaan. “LijstAKKU vindt het erg belangrijk dat de mening van studenten gehoord wordt in de Tweede Kamer.”

De pizzasessie zal op 26 maart plaatsvinden van 16:30 tot 18:30 uur op de HAN locatie “Laan van Scheut”. Studenten kunnen zich aanmelden via pizzasessie@studentenvakbondakku.nl.

Doe mee! Deel dit bericht.

Toch laag collegegeld tarief voor studenten kaakchirurgie, extranei en schakelaars

Het was reeds bekend dat er vanaf volgend jaar nieuwe regels zullen gelden voor studenten die een tweede studie willen volgen. Vanaf volgend jaar zijn instellingen (universiteit of hogeschool) vrij om de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie te bepalen. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft in een brief aan de universitaire medezeggenschap aangekondigd drie extra groepen uit de wind te willen houden. Het gaat om studenten die een schakelprogramma volgen, studenten van de opleiding kaakchirurgie en extranei.

Studenten mogen in 2011/2012 een schakelprogramma volgen tegen het wettelijk tarief (1713,- euro). Als zij echter meer dan één jaar over hun schakelprogramma doen moeten zij een instellingscollegegeld van 6.513,- euro per jaar gaan betalen. AKKUraatd was verbaasd over het voorstel om eerst alleen HBO-studenten die een schakelprogramma volgende het wettelijke tarief te laten betalen. Van zittende RU-studenten werd door het CvB verwacht “maar een paar vakjes ernaast te doen tijdens de master” om zo direct door te kunnen stromen naar de volgende master.

Kaakchirurgen in opleiding moeten zowel de opleiding tandheelkunde als geneeskunde volgen. Zij mogen beidde opleidingen tegen het wettelijke tarief (1713,- euro) volgen. Dirk had hierover vragen gesteld na bezorgde geluiden te hebben ontvangen vanuit de FSR Medisch.

Tot slot worden extranei uit de wind gehouden. Ook zij mogen in 2011/2012 tegen het wettelijke collegegeld van 1713 euro blijven studeren. Eerder was het College van Bestuur nog van plan hen het instellingscollegegeld te laten betalen. Extranei zijn studenten die examens afleggen maar verder geen colleges meer volgen of begeleiding krijgen.

De overgangsregelingen worden momenteel nog door de fractie bestudeerd. Hierover zal zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft. Het ziet er tot nu toe in ieder geval naar uit dat er zich voor het volgend collegejaar geen onverwachte veranderingen voordoen.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Laat je horen tijdens het Studentendebat!

Kun jij vaak geen studieplek vinden binnen de HAN? Hoor jij maar niets van je studieresultaten? Vind je dat het onderwijs aan de HAN anders kan? Mis jij goede begeleiding? Kom naar het studentendebat en laat je horen!

Tijdens het studentendebat kun je praten met Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur (CvB), en leden van de Medezeggenschapraad HAN. Laat je horen en deel je mening!

Het studentendebat vindt plaats:

In Arnhem, op 28 september 2010

HAN Campus Ruitenberglaan 31, in de kantine van 15.30-17.00 uur.

In Nijmegen, op 29 september 2010 (en daar is AKKU ook bij!)

HAN Campus Kapittelweg 33, in de Centrale Hal van 15.30-17.00 uur.

Beide debatten hebben aansluitend een hapje en drankje!

Iets voor jou?

Aanmelden kan door een mail te sturen naar hanevent@han.nl onder vermelding van ‘studentdebat Arnhem’ of ‘studentdebat Nijmegen’.

Voor meer informatie: http://www.han.nl/insite/mr

Doe mee! Deel dit bericht.

Door studentenvakbond AKKU meer bussen naar Heyendaal

Nijmegen, 09 september 2010 – Sinds anderhalve week rijden er in de avonduren meer bussen tussen station Nijmegen en de campus van de Radboud Universiteit (RU) en de hogeschool Nijmegen (HAN). Busmaatschappij Breng heeft met de introductie van de RijnWaalsprinter de adviezen van Studentenvakbond AKKU overgenomen. AKKU vertegenwoordigt studenten in het Regionaal Overleg Consumentenorganisatie Openbaar Vervoer (ROCOV). De campus is hierdoor in de avonduren beter bereikbaar.

Op 29 augustus is de RijnWaalSprinter geïntroduceerd: een nieuwe snelle en frequente buslijn tussen Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen rijdt de bus door voor een “rondje Heyendaal”. AKKU is zeer verheugd over deze verbetering. Woordvoerder Openbaar Vervoer Freek Bos: “Het aantal bussen in de avonduren is al jaren een aandachtspunt. Lijn 10 rijdt ’s avonds niet, terwijl er wel colleges en tentamens in avonduren worden gegeven”. De RijnWaalSprinter sluit goed aan op de treinen op het station van Nijmegen. “We zijn zeer blij dat Breng onze adviezen heeft overgenomen,” zo vervolgt Bos.

In plaats van twee keer per uur, rijdt er nu vier keer per uur een bus van campus naar station en vice versa. De hogere frequentie is een verbetering voor de bewoners in de omgeving van de campus Heyendaal. “Het aantal studenten dat rond Heyendaal woont, groeit gestaag. Het is ook daarom belangrijk dat dit gebied goed bereikbaar is”, aldus Bos.

De eerste periode van het nieuwe collegejaar legt altijd een grote druk op de Heyendaalshuttle. In de ochtendspits heerst er chaos op het busstation in Nijmegen. Bos: “De drukte levert gevaarlijke situaties op. Samen met Breng gaan we ook hiervoor op zoek naar oplossingen”. Studentenvakbond AKKU blijft zich in de toekomst inzetten voor een goede bereikbaarheid van de campus.

Doe mee! Deel dit bericht.