Skip to main content

Protest tegen Van Rijn gaat door

De D66-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven neemt de aanbevelingen van de Commissie Van Rijn over. Dat betekent een bezuiniging van 100 miljoen op gamma, alfa en medische wetenschappen ten bate van de bètawetenschappen en technische universiteiten.

De Ware Opening is een samenwerking tussen studenten en docenten.

Er zullen naar schatting minimaal 2000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden. De herverdeling van Van Rijn zal zonder vertraging worden ingevoerd, terwijl het onduidelijk is wat de effecten ervan zijn en of het budget als geheel voor universiteiten wel voldoende is.

Er zullen naar schatting minimaal 2000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden.

Voor AKKU is het onbekropbaar dat mensen en vakgebieden tegen elkaar uitgespeeld. We steunen #WOinACTIE en reizen af naar het protest in Leiden. We laten ons niet uit elkaar spelen; samen staan we sterk!

De Ware Opening is een alternatief voor de ceremonies waarmee universiteit normaliter het academisch jaar openen. Er is vergelijkbaar programma met lezingen, maar met je aanwezigheid toon je je steun aan #WOinACTIE. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Doe mee! Deel dit bericht.

Demonstratie 20 maart

In de Landelijke Actieweek van de LSVb zal op dinsdag 20 maart een studentendemonstratie plaatsvinden in Nijmegen. In een wetsvoorstel van staatssecretaris Halbe Zijlstra wordt voorgesteld om de studiefinanciering in de masterfase af te schaffen, het OV-recht in te korten en de regels voor een aanvullende beurs aan te passen. Op 20 maart zullen studenten om 13.30u bij Centraal Station verzamelen, om vanuit daar een mars naar de Grote Markt te laten plaatsvinden. Aldaar zullen Tweede Kamerleden, de voorzitter van de LSVb en anderen de studenten toespreken.

Ben jij er bij? Meld je dan aan bij het facebook event !

Maatregelen als het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase, het inkorten van de ov-kaart en de nieuwe regels rondom de aanvullende beurs zorgen ervoor dat studeren niet langer voor iedereen toegankelijk is en bovendien de kwaliteit niet wordt verbeterd. Studenten worden met torenhoge studieschulden opgezadeld. Ook veranderen wederom, net als bij de invoering van de Halbeheffing, de ‘spelregels’ gedurende het ‘spel’. Studenten zullen noodgedwongen kortere masters of zelfs helemaal geen master meer doen. Wisselen van studie is onbetaalbaar geworden. Veel studenten zullen slechts hun bachelors afmaken, ook al weten ze dat ze het zichzelf daarmee, in deze maatschappij, alleen maar lastiger maken.
Deze opeenstapeling van bezuinigingen brengt in sneltreinvaart de langzaam opgebouwde toegankelijkheid en de hoge kwaliteit van onderwijs in een neerwaartse spiraal. Wij raken als samenleving een belangrijke kennisbron kwijt. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing worden hierdoor sterk ontmoedigd.

Daarom zullen we over moeten gaan tot actie. Op 1 maart in een breed gedragen vergadering van een zestigtal studenten en een tiental organisaties besloten om op 20 maart te demonstreren. Om 13.30u zullen we dus verzamelen op het centraal station, daarna zal er een mars naar de Grote Markt zijn. Aldaar zullen Tweede Kamerleden, de voorzitter van de LSVb, en anderen ons toespreken.

Doe mee! Deel dit bericht.

Nijmeegse Studenten gaan de straat op

Kabinetsplannen brengen toegankelijkheid hoger onderwijs in gevaar

Vandaag vond op de Radboud Universiteit een openbare actiebijeenkomst plaats waar is besloten tot een grote demonstratie. Het initiatief werd genomen door #Studierecht, een Nijmeegs samenwerkingsverband van studenten, politieke jongerenorganisaties en studentenvakbond AKKU. Woordvoerder Joep Karskens: “Het is nu echt tijd voor actie. Dit is grootste bezuiniging op de studiefinanciering sinds de invoering van het stelsel. Studenten moeten massaal van zich laten horen.”

Op de vergadering kwamen ruim 50 studenten af. Ze zijn blij dat er eindelijk actie gevoerd zal worden tegen de kabinetsplannen. Ook de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Pascal ten Have, was aanwezig. “Door de kabinetsplannen komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ernstig in gevaar. Demonstreren tegen dit vernietigende beleid is niet meer dan logisch.”

De demonstratie in Nijmegen zal plaatsvinden op 20 maart. Die dag valt in de landelijke actieweek van 19 tot 23 maart. Door het hele land zullen studentenbelangenbehartigers dan actievoeren tegen de voorgenomen bezuinigingen van kabinet-Rutte.

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Kom in actie!

Een update vanuit de Landelijke Studenten Vakbond die we jullie niet willen onthouden. Het hoger onderwijs ligt opnieuw nog altijd hevig onder vuur en de mobilisatie van studenten vanuit de vakbonden zal komende weken in een stroomversnelling raken. Alle pijlen zijn voorlopig gericht op een grote Landelijke Actieweek (19 – 23 maart), en om dit en wat daarna komt, tot een succes te maken zijn alle studenten met hart voor onderwijs nodig. Daarom is er op dinsdag 28 februari en elke daarop volgende dinsdag het LSVb Actiecomité. Iedereen die mee wilt is van harte uitgenodigd, er wordt gezamenlijk een trein gepakt.

Voor degenen die niet naar Utrecht af kunnen reizen is er ook op donderdag 1 maart om 12.30 in het Erasmusgebouw, onder de trap, een Nijmeegse actievergadering gehouden. Ook hier hopen we velen van jullie te treffen.

Houd ook onze website in de gaten voor lopende acties, zoals de brieven naar leden van de Tweede Kamer. Wil je beter op de hoogte blijven of meehelpen? Mail ons!

Doe mee! Deel dit bericht.

Landelijke brievenactie: doe ook mee!

De periode van 19 tot en met 23 maart zal in het teken staan van acties tegen de maatregelen in het hoger onderwijs. Landelijk houden de studentenbonden een actie om zovéél mogelijk studenten een brief laten schrijven gericht aan Tweede Kamerleden, om hen op het hart te drukken dat het wetsvoorstel van Zijlstra moet worden tegengehouden. Het betreft de grootste bezuiniging op studiefinanciering sinds de invoering van het stelsel.

AKKU doet mee aan deze actie en heeft ervoor gezorgd dat de brieven klaar liggen bij al bijna elke studievereniging, op ons kantoor en nu ook online! Postzegel is niet nodig, want wij zullen ze persoonlijk overhandigen.

Help ook mee! Haal de brieven op bij je studievereniging of kom bij ons langs om ze te ondertekenen, vertel het ook aan andere studenten, laat zelfs je ouders er een ondertekenen! Door dit te doen versterk je de positie van de LSVb in een belangrijke lobby en help je ons om Kamerleden te overtuigen om het onderwijs toegankelijk te houden.

Geacht Tweede Kamerlid – OV

Geacht Tweede Kamerlid – basisbeurs master

Geacht Tweede Kamerlid – aanvullende beurs

 

Doe mee! Deel dit bericht.

Teken de petitie!

De plannen

De regering gaat bezuinigen op het hoger onderwijs en studenten. Per 1 september 2012 worden diverse bezuinigingen in de financiering van het hoger onderwijs en studenten van kracht.
Andere maatregelen waren al ingegaan, maar noemen we hier voor de volledigheid toch:

• Het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase en andere aanpassingen in de studiefinanciering.
• Het inkorten van het studentenreisrecht.
• De langstudeerboete.
• De harde knip.
• Het instellingscollegegeld voor tweede studies
Kijk op www.lsvb.nl voor meer informatie.

De petitie
http://www.betaalbaarstuderen.nl/

Doe mee! Deel dit bericht.

Right 2 Education Week – Programma

n de week van 21-24 november zal er een Right to Educationweek plaatsvinden op de Radboud Universiteit.
Tijdens deze week zal de schending van het recht op onderwijs van Palestijnse studenten onder de aandacht worden gebracht. Hierbij moet je denken aan studenten die worden opgepakt en vastgehouden door Israëlische soldaten, waardoor ze lessen en examens missen en beperking van onderwijsdiensten door de Muur.
Niet alle plaatsen zijn al vastgelegd; deze worden nog bekend gemaakt via de site en Facebook. Aanmelden is alleen nodig voor de dansworkshop.
De agenda van deze week ziet er als volgt uit:

Maandag 21 november
19:30 uur – Filmavond No Laughing Matter

Dinsdag 22 november
11:00 – 13:00 uur, Universitair Sportcentrum Multizaal 1
Er zal een Dabke dansworkshop worden gegeven. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus geef je snel op bij Carla Schouwenaars (stultitia79@gmail.com)!

Donderdag 24 november
19:30 uur – Lezing door Doaa’, die de bezetting heeft meegemaakt. Ook zal er via Skype contact zijn met Palestijnse studenten.

Ook zul je op de uni stands tegenkomen waar je petities kunt tekenen voor vier Palestijnse jongeren die zonder aanklacht in “administrative detention” zitten, omdat ze mee hebben gedaan aan studentenactiviteiten.

We hoop jullie allemaal te zien tijdens deze leuke activiteiten!

Doe mee! Deel dit bericht.

Demonstratie op 12 april

Via de ledenmail en posters op kantoor spoorde AKKU mensen aan om naar een landelijke demonstratie tegen onderwijsbezuinigingen te gaan. Deze zou eerst dinsdag 29 maart plaatsvinden, maar is verplaatst naar 12 april. Die week is het kamerdebat over de Halbeheffing.
De demonstratie vindt plaats in Den Haag, en duurt van 12uur tot 14uur. Meer informatie vind je hier.

bron foto

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU steunt protest tegen onderwijsbezuinigingen

Vrijdag 21 januari staat Den Haag op z’n kop. Eerst een protest van hoogleraren in toga, daarna een mars van studenten, en als afsluiter een manifestatie op het Malieveld waar iedereen die de bezuinigingen op het hoger onderwijs een stom plan vindt de vingers bij af kan likken.

Studentenvakbond AKKU is bij al deze acties vertegenwoordigd. Bij het protest van de hoogleren zijn de medezeggenschappers van AKKUraatd aanwezig, bij de mars loopt het gehele AKKUbestuur mee samen met een grote groep activo’s, en op de manifestatie heeft AKKU een vele studenten van de universiteit en de hogeschool weten te mobiliseren door uitvals- en printbasis te zijn voor de posteraars en flyeraars van SOS Nijmegen.

AKKUsteuntd dus. Het AKKU kantoor is om die reden dan ook gesloten op vrijdag 21 januari. Wij zijn in Den Haag om het hoger onderwijs te redden. Jij toch ook?

Doe mee! Deel dit bericht.

Demonstratie naar Malieveld op 21 januari!

Op 21 januari zullen vele duizenden studenten deelnemen aan de Kenniscrisis manifestatie tegen de verdere afbraak van het hoger onderwijs. De Haagse Studentenvakbond organiseert op die dag een walkout op de Haagse Hogeschool. Vanaf de Hogeschool (vlak achter station Den Haag HS) zullen studenten naar het Malieveld demonstreren om daar deel te nemen aan de manifestatie. Wij roepen iedereen op om zich bij deze demonstratie aan te sluiten om de regering een duidelijk signaal af te geven: wij zullen deze bezuinigingen niet accepteren en weigeren op te draaien voor de economische crisis. We roepen alle studenten, docenten, ouders, sympathisanten, actiegroepen, vakbonden en comités uit het hele land op om zich achter deze oproep te scharen en mee te demonstreren. We verzamelen ons om 12.00 voor de Haagse Hogeschool op het Johanna Westerdijkplein en demonstreren van daar naar het Malieveld.

Ondersteunende organisaties:

– Haagse Studentenvakbond
– HRO Actie Comité
– Internationale Socialisten
– ROOD, jong in de SP
– Studenten Actie Comité Utrecht
– SOS Amsterdam
– SOS Nijmegen
– Studentenvakbond AKKU

Doe mee! Deel dit bericht.