RU volhardt in ‘prestigebegroting’

RU volhardt in ‘prestigebegroting’ Nijmegen- De medezeggenschap van de Radboud Universiteit heeft ondanks protesten van studenten en de grote verdeeldheid onder de leden van de vergadering op 3 juli toch ingestemd met de begroting. Dit heeft tot gevolg dat een kwart van het geld dat vrijkomt door het inleveren van de basisbeurs naar vastgoed en excellentietrajecten gaat. De RU kiest hiermee…
Read More

RU berooft studenten van verschuldigde verbeteringen onderwijs

RU berooft studenten van verschuldigde verbeteringen onderwijs Nijmegen – Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit weigert het totaalbedrag wat vrijgekomen is uit het wegvallen van de basisbeurs te investeren in verbeteringen van het onderwijs voor alle studenten, terwijl dit wel de landelijke afspraak is die gemaakt is tussen onderwijsinstellingen, het ministerie van OCW en…
Read More

Een dag uit het leven van… een AKKU-bestuurslid [deel2]

Het is maandag 09:00 uur. Ik zet de pc thuis aan en open Facebook. De dag begint als chef-PR met het inplannen van de Facebookberichten van AKKU deze week. Er moeten onder andere berichten uit over een duurzame lunch, over een buurtdebat over studentenhuisvesting waar we de stem van studenten lieten horen en een bericht over de AKKU-reünie naar aanleiding van ons 35-jarig bestaan. Een beetje…
Read More

Een dag uit het leven van … een bestuurslid van AKKU [deel 1]

09.00 Ik begin mijn dag  dag met het schrijven van een opinieartikel voor het ANS. Er is vanuit een studentenorganisatie een stuk geschreven over de vrijheid op de campus. Er missen echter veel nuanceringen, dus het is nodig om een goed antwoord op dat stuk te geven. Ik schrijf het begin, een uitweiding over de verschillende soorten vrijheid, en een fractielid van AKKUraatd werkt het uit voor…
Read More

Nijmegen against Hate

Op 10 februari werd in Nijmegen een demonstratie tegen haat gehouden. AKKU was er ook bij en onze voorzitter Floris Boone hield een speech, waarin hij oproept tot een gesprek in plaats van schreeuwen en respect in plaats van haat. Lees hieronder zijn speech: "Vrienden, kennissen, onbekenden. Wij zijn hier samen met een doel. Wij zijn hier in Nijmegen op Plein 1944, een herinnering. Op 22 februari…
Read More

Lezing Diversiteit

Studentenvakbond AKKU, Young Progressive Thinkers & AKKUraatd organiseren lezing Diversiteit Nijmegen: Donderdag 8 december vindt er op de Radboud Universiteit (RU) een debat plaats over diversiteit. Diversiteit is de afgelopen maanden besproken door studentenmagazine VOX en er zijn zowel positieve als negatieve reacties hierover gekomen. Studentenvakbond AKKU, Young Progressive Thinkers…
Read More