Skip to main content

Interview met welzijnscoördinator Sam

Afgelopen vrijdag was AKKU aanwezig bij het Leeravontuur Stress & Burnout. Medewerkers van onderwijsinstellingen in de regio kwamen daar samen met ervaringsdeskundigen en experts om te praten over het welzijn van hun leerlingen en studenten.

Sam en Bran, respectievelijk coördinator en bestuurslid op het gebied van welzijn, sloten aan bij een panel over studiestress. Voor een zaal met meer dan honderd toeschouwers gingen zij in gesprek met drie studieadviseurs over wat er gedaan kan worden op de HAN en RU. Een mooie gelegenheid dus om Sam te interviewen. Hij houdt zich inmiddels al meer dan een jaar met dit thema bezig voor AKKU.

Sam, hoe gaat het nu met het welzijnsbeleid op de HAN en RU?
Er worden nu wel al stappen gezet, met name aan het geven van de juiste verwijzingen wanneer studenten om hulp vragen. De onderwijsinstellingen willen graag dat studenten bij een behandelaar terechtkomen en niet blijven hangen in hun problematiek.

Dat is op zich goed, maar helaas blijft de discussie op dit moment wel hangen bij wat we ook wel de nazorg noemen. Er wordt veel gedaan over het helpen van studenten die in de problemen zitten, maar we zouden ook moeten kijken naar preventie.

Er valt veel te winnen als structurele omgevingsfactoren die voor stress zorgen worden weggenomen. En het zou ook goed zijn als studenten de weg naar begeleiding al eerder weten te vinden, als de klachten nog niet zo groot zijn. Dat is nu moeilijk, met zeshonderd studenten per studie-adviseur kun je nu eenmaal nooit heel laagdrempelig contact onderhouden.

En wat gaat jullie werkgroep aankomend jaar doen?
We praten dus mee op de HAN en de RU over het welzijnsbeleid. Het afgelopen jaar hebben we een goede relatie opgebouwd met medewerkers, studieadviseurs en het CvB.

We zijn op dit moment vooral op de HAN aan het werk. Daar is al veel goede begeleiding, maar dat zit verspreid over de verschillende faculteiten. We willen gaan zorgen dat studenten van de HAN de mogelijkheden die er zijn ook weten te vinden.

We voeren niet alleen maar lobby, maar zijn zelf ook met een aantal projecten bezig. Achter de schermen zijn we hard aan het werk zodat we binnenkort ook zelf informatie aan studenten kunnen gaan verstrekken over preventie- en begeleidingsmogelijkheden.

Maar het mooiste plan is onze cursus stressmanagement. Het afgelopen jaar hebben we die ontwikkeld. Daarvoor hebben we samengewerkt met INDIGO, een grote praktijk. De cursus is wetenschappelijk onderbouwd en wordt dit jaar gratis beschikbaar voor studenten in Nijmegen.

Gaaf zeg. Jullie zijn met veel verschillende dingen bezig.
Dat klopt. We hebben nu echt een aantal projecten naast elkaar lopen. Gelukkig zijn we met een actieve groep van acht studenten. Maar mensen met interesse kunnen altijd aansluiten. Studenten die een keertje mee willen kijken, mogen ze altijd een berichtje sturen naar samdehaas@akku.nu

Verslag: The Feminister

Afgelopen woensdag organiseerde AKKU samen met Amnesty International Studentgroup Nijmegen een filmavond in de LUX. Ongeveer 40 aanwezigen keken naar The Feminister, een portret Margot Wallström.

Deze Zweedse minister van Buitenlandse zaken deed de afgelopen jaren veel stof opwaaien met haar feministische buitenlandbeleid. Binnen de VN maakte ze zich hard voor Rights, Representation en Resources voor vrouwen in alle windstreken.

Wallström baarde de afgelopen jaren opzien omdat ze zegt waar het op staat. Ze leverde felle kritiek op Saudie-Arabië en koos stelling voor Palestina. Eerder dit jaar verscheen in het NRC een interview met de Zweedse, en ook daar kun je zien dat Wallström wars is van politiek correcte taal. Liever benoemt ze de problemen die ze ziet hardop.

The Feminister draait binnenkort nog in Wageningen en Arnhem.

Bovenal gaf de film inzicht in het dagelijkse werk van een toppolitica. De filmcrew volgt Wallström op de voet, van de binnenste werkkamers van het ministerie tot belangrijke onderhandelingen in het buitenland. Als kijker krijg je zo iets mee over de politieke spelletjes op een buitenlandse missie, maar zie je ook hoe Wallström omgaat met de vele tegenslagen die ze op haar pad krijgt. Wat dat betreft is Wallström een fantastisch rolmodel.

Voortbouwend op dit portret gingen we na de film in gesprek met Lisa Westerveld, parlementariër voor GroenLinks en in het begin van deze eeuw meerdere jaren actief bij AKKU. We spraken onder meer over uitingen van seksisme, die ook in de Tweede Kamer nog altijd voorkomen. Ook feminisme-expert Asa Ekvall had een interessante bijdrage over de manier hoe mannelijke denkbeelden in Nederland aan de basis liggen van ruimtelijke ordening.

Inclusiviteit is voor AKKU een belangrijk thema. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat studenten van de RU ook bij zwangerschap of ouderschap aanspraak maken op flexibel studeren.

Inclusiviteit is echter veel breder dan gender. Zo hebben we ons de laatste jaren ingezet vóór vrijheid van geloof, tegen financiële drempels, en vóór eerlijke selectie. Wil je op de hoogte blijven van deze bezigheden? Volg dan onze partij AKKUraatd op Facebook.

Brievenactie tegen de bezuinigingen

Vorige week is er gedebatteerd over de kabinetsbegroting voor 2020. Je kunt de hele financiële beschouwingen online terugkijken, maar ScienceGuide schreef ook een goede samenvatting.

Henk Nijboer van de PvdA diende tijdens het debat een motie in om de bezuiniging van 226 miljoen euro uit de begroting te schrappen. Nu bleek al tijdens het debat dat D66 hier ook wel iets voor voelt. “Ik ben er heel graag toe bereid om te kijken of wij die bezuiniging op het hoger onderwijs samen van tafel kunnen krijgen, ” reageerde hun woordvoerder financiën

Morgen wordt er over de motie gestemd. Binnen de coalitie zal er echter ook flink druk worden uitgeoefend om de bezuinigingen te handhaven. Daarom kun je D66 een steun in de rug geven en ze aanmoedigen om tegen de bezuinigingen en dus voor de motie te stemmen.

Jan Paternotte is woordvoerder hoger onderwijs voor D66. Moedig hem aan om voor de motie en tegen de kwart miljard aan bezuinigen te stemmen.

Dat kan eenvoudig via mail of sociale media naar Jan Paternotte, de woordvoerder hoger onderwijs. Je kunt een kort bericht schrijven, maar je zou ook uitgebreider kunnen vertellen over de problemen die bij jouw eigen opleiding spelen door de aanhoudende bezuinigingen.

Individuele kamerleden krijgen over het algemeen niet zo veel mails als een fractievoorzitter. Daardoor kunnen we met een klein aantal berichten al veel impact hebben. Soortgelijke acties hebben vaker effect. Zo hebben we vorig jaar op dezelfde manier de verhoging van de rente op studieleningen tegen kunnen houden.

Samen staan we sterker. Vraag daarom ook je studiegenoten om een mail te sturen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties tegen de bezuinigingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

AKKU bij Coalitie-Y

Afgelopen maandag heeft studentenvakbond AKKU voor het eerste deelgenomen aan een publieke bijeenkomst van Coalitie-Y. Dat is een breed landelijk samenwerkingsverband dat de belangen van jongeren onder de aandacht brengt in de nationale politiek. AKKU heeft zich eerder al bij die coalitie gevoegd, maar treedt daarmee nu ook naar buiten, door samen met de andere deelnemende organisaties een manifest te overhandigen aan Mark Rutte. (bericht gaat verder onder de foto)

Afgevaardigden van Coalitie-Y overhandigen het manifest aan Mark Rutte

AKKU gaat zich binnen coalitie-Y vooral richten op het milieu en klimaat. Een schone en leefbare wereld is dan ook één van de tien pijlers in het manifest dat maandag is overhandigd. Voorzitter Evelyn Janssens legt uit: “Vanuit partijen zoals Stichting Urgenda wordt al veel druk gezet op de regering. Maar jongeren zullen zelf de gevolgen dragen van het klimaatprobleem. Daarom gaan wij ook vanuit Coalitie-Y die druk opvoeren. Op iedere bijeenkomst zullen wij de premier vragen hoe het staat met zijn CO2-doelstellingen.”

Het manifest bevat met tien pijlers een breder scala aan thema’s die voor jongeren relevant zijn. Onder andere het pensioenstelsel, de zorg, huisvesting en flexcontracten komen aan bod. Maar voor een studentenvakbond als AKKU is natuurlijk ook het leenstelsel een belangrijk punt van zorg. Bovenaan het manifest prijkt het voornemen om de basisbeurs te herinvoeren. Het volledige manifest is te vinden op de website van Coalitie-Y.

Woningnood in Nijmegen

Afgelopen zondag liep het bestuur van AKKU mee met #ineenwachtlijstjekunjenietwonen. De zon scheen flink en dat maakte het tot een gezellige en vrolijke manifestatie. Maar die sfeer mag je gerust misleidend noemen, want de woningnood is schrikbarend hoog en de verhalen die we van aanwezigen hoorden waren stuk voor stuk schrijnend.

Als studentenvakbond zijn wij natuurlijk bekend met de gevolgen die de woningnood voor studenten heeft. Het lukt de SSH& niet om de groei van de universiteit bij te benen. Studenten komen soms pas in hun tweede studiejaar in aanmerking voor de minst gewilde kamers. Studenten worden in de handen van huisjesmelkers gedreven, die van de wanhopige situatie van studenten maar wat graag misbruik maken.

Maar studenten die niet in het ideale plaatje van een student passen, komer er helemaal niet meer tussen. Want wie kiest er uit de 100 reacties die op een kamer komen voor die international, die laatstudeerder of die student met een huisdier? Tijdens de demonstratie werden we getroffen door de schokkende verhalen van de deelnemers.

Na een tijd te hebben gewerkt, is Hans op latere leeftijd begonnen met de studie Vaktherapie op de HAN. Hij zou graag in een studio of een klein appartement gaan wonen, maar bij SSH& is er geen plek. Dus daar zit je dan, op je 28ste, in een kamer van 12 vierkante meter voor 380 euro per maand. Aan studio’s en starterswoningen is er in Nijmegen een groot tekort: het doorstroomprobleem heet dat.

Sinds kort heeft Anna, die naast wat modellenwerk serveerster is in een eetcafé, eindelijk een kamertje voor zichzelf. Dat was vroeger wel anders, want vanuit een rottige thuissituatie werd ze op haar 19e dakloos. Een kamer krijgen was onmogelijk, maar als je thuissituatie onhoudbaar is, heb je geen keuze. Vier jaar lang sliep Anna her en der bij vrienden op de bank of in kraakpanden. De daklozenopvang is voor een jonge vrouw nu eenmaal geen veilige plek. De 6 vierkante meters (!) die ze nu voor zichzelf heeft, zijn voor haar een geschenk uit de hemel.

Tijdens de demonstratie lopen er meer dak- en thuislozen mee. Het valt op dat de oorzaken voor dakloosheid verschillend zijn. Zo spreken we met een man die al dertig jaar geleden zijn verblijfsvergunning is kwijtgeraakt, maar die ook niet meer welkom is in het door oorlog verscheurde Somalië, waar hij sinds zijn zevende niet meer is geweest. Zijn situatie is uitzichtloos. Hij zal nooit een eigen woning kunnen betrekken, en werken gaat ook alleen maar zwart. Volgens de overheid bestaat hij niet. Maar zijn bestaan komt enorm dichtbij als hij tijdens het lopen zijn slaapplaats aanwijst.

Dan werk je veertig uur per week, en moet je nog in je auto slapen.

Bij de meeste mensen die we spreken, blijkt echter niet illegaliteit maar simpelweg het woningtekort de belangrijkste oorzaak voor dakloosheid. We spraken een aantal mensen die gewoon werken en studeren, maar desondanks hun woning kwijtraakten. Net als bij Anna zaten velen in een onveilige situatie, en is er door het woningtekort geen uitvlucht. Je kunt dan kiezen: je blijft in een onveilige omgeving wonen of je staat op straat.

Het woningtekort dwingt je te kiezen: je kunt op straat gaan wonen, of je blijft in een situatie die niet veilig is

Van studenten horen we over conflict met hun ouders, die bijvoorbeeld met psychische klachten of verslaving kampen. Een scheiding of een loonval heeft voor anderen hetzelfde effect, maar ligt in het leven van een student natuurlijk meestal niet voor de hand.

Maar jong of oud, en wat de oorzaak ook is, in de meeste gevallen gaat het om mensen die volwaardig meedraaien in de maatschappij. De woningnood is inmiddels zo erg dat niet alleen illegalen en alcoholisten op straat belanden. Een grote groep in onze samenleving is één tegenslag van dakloosheid verwijderd. Als je je thuis kwijt raakt, kun je nergens anders heen. Dan werk je veertig uur per week, en moet je nog in je auto slapen.

Aan het einde van de tocht komen we op het station aan. Organisator Ramon van Eijk vertelt een aantal feiten over de woningnood, om de omvang duidelijk te maken. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld tot meer dan 40.000. In de groep 18- tot 30-jarigen is de groei het grootst, en gaat het zelfs om een verdrievoudiging.

Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld tot meer dan 40.000. In de groep 18- tot 30-jarigen is de groei het grootst, en gaat het zelfs om een verdrievoudiging.

Deze ramp hangt natuurlijk samen met het enorme woningtekort in Nederland. Landelijk gaat het om 294.000 woningen, zo blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Gelderland heeft daarin, met een tekort van 33.000 woningen, een groot aandeel. Dat zien we ook terug in de cijfers over de wachttijd. De negen jaar die mensen volgens het landelijk gemiddelde moeten wachten op een huurwoning is al hoog, maar in Nijmegen gaat het zelfs om een wachtlijst van veertien jaar. Wanneer je je als 18-jarige inschrijft bij de woningbouwvereniging, kun je op je 32ste terecht.

De cijfers zijn schokwekkend. Maar nog schokwekkender is de gedachte dat achter ieder cijfer in ieder rapport een mens schuilt.

De cijfers zijn schokwekkend. Maar nog schokwekkender is de gedachte dat achter ieder cijfer in ieder rapport een mens schuilt. Er zijn 294.000 mensen zoals Hans en Eva die staan te springen om een fijne plek, waar ze kunnen wonen en werken en plezier kunnen hebben en kunnen rusten, mensen die zoeken naar een plek om te leven, naar een woning. Voor velen van hen is iedere dag wachten er één te veel.

Studenten zijn niet de enigen die last hebben van de hoge woningnood. Daarom gaat AKKU het komende jaar de samenwerking met andere groepen woningzoekers aan. Samen staan we sterk en maken we een vuist. Wil je betrokken blijven bij deze acties? Wordt dan lid van de vakbond en vink bij je interesses ‘huisvesting’ aan.

De geschiedenis in met AKKU

Aanstaande vrijdag organiseert AKKU als feestelijke opening van het nieuwe collegejaar een lezing over de geschiedenis van AKKU en de studentenbeweging. János Betkó – beleidsadviseur, vrijzinnige opiniemaker, historicus maar bovenal AKKU-alumnus – neemt ons mee terug door de roerige jaren van het vakbondswerk in Nijmegen.

Actie voor het invoeren wat nu de aanvullende beurs heet. De muur voor het Erasmusgebouw toont dat de drempel om te gaan studeren niet voor iedereen gelijk is. (d.d. 30/11/1984)

Roerige jaren waren het toen AKKU in 1980 werd opgericht. De universiteiten hadden in de jaren daarvoor een enorme groei doorgemaakt. Maar de introductie van de ‘gewone mens’ op de campus Heyendael ging niet zonder slag of stoot. De old-boys die voorheen de dienst uitmaakten, konden slecht omgaan met deze nieuwe generatie studenten. De juiste omstandigheden dus voor wrijving en geknetter. De jaren ’80 werden gekenmerkt door gewaagde protesten. Een voorbeeld zie je hierboven, waar leden van AKKU een muur hebben gemetseld voor de ingang van het Erasmusgebouw.

Karikatuur van de voorloper van de studentenraad (d.d. 04/08/1986)

Dat de universiteit moest democratiseren was duidelijk. Maar de weg daarnaartoe was lang en is nog steeds niet afgerond. Tegenwoordig hebben studentenpartijen inspraak en aardig wat rechten in de medezeggenschap. Ook AKKUraatd doet sinds 2002 jaarlijks mee aan de verkiezingen voor de studentenraad, die sinds 1997 gehouden worden. Voor die tijd was er sprake van een ander systeem, waarbij studenten en docenten samen zeggenschap hadden over het reilen en zeilen van de universiteiten. Samen, maar niet gezamenlijk, want zoals de schets laat zien had het koppige hooglerarenkorps nooit zoveel zin om studenten aan het woord te laten.

AKKU hangt een spandoek aan de Waalbrug in de aanloop naar een grote landelijke staking tegen het invoeren van gedifferentieerd collegegeld tot 30.000 euro. (d.d. 11/09/2002)

In de jaren na de eeuwwisseling verandert de aard van het studentenprotest weer. Het gevaar komt vanaf dan uit andere hoek. In de jaren ’90 kwam langzaamaan het neoliberalisme overwaaien uit het bedrijfsleven.

Gelukkig is er AKKU, dat na al die jaren nog altijd strijdbaar verzet voert tegen de desastreuze plannen van snode ministers.

Na 2002 (Balkenende I) is dit marktdenken definitief de heersende ideologie geworden waarmee verschillende rechtse kabinetten het onderwijs bedreigen. De overheid wil onderwijs in dienst stellen van de grote bedrijven en studenten zo veel mogelijk zelf laten opdraaien voor de kosten. “Kennis, kunde, kassa” is het motto.

Het huidige logo van AKKU.

Gelukkig is er AKKU, dat na al die jaren nog altijd strijdbaar verzet voert tegen de desastreuze plannen van snode ministers, en voortdurend initiatieven ontwikkelt om de universiteit beter, mooier, goedkoper, toegankelijker en bereikbaarder te maken.

Dit was een klein inkijkje in de geschiedenis van AKKU. Ben je benieuwd wat wij de afgelopen 40 jaar nog meer hebben uitgespookt? Of wil je de meest sappige verhalen horen die we niet op onze website publiceren? Kom dan aanstaande vrijdag 19:00-22:00 naar de lezing van János Betkó, in ons nieuwe kantoor in onze oude vertrouwde Ondergang.

800 bezoekers bij Ware Opening

Gisteren was het bestuur van AKKU in Leiden voor de ‘Ware Opening’ van het academisch jaar. De kritische lezingen op het plein voor de Pieterskerk dienden als alternatief voor de traditionele opening die binnen bezig was.

Terwijl D66-minister Ingrid van Engelshoven een halflege kerk toesprak, was de joelende menigte van meer dan achthonderd studenten en docenten duidelijk hoorbaar.

De relatie tussen het hoger onderwijs en de politiek is nog nooit zo slecht geweest.

Carel Stolker, rector van de Universiteit Leiden

Tijdens haar speech draaiden aanwezigen zich demonstratief om en zelfs de rector die haar in Leiden ontving liet zich ontvallen dat hij eigenlijk liever ook buiten had gestaan.

Evelyn Janssens op een foto van Vox. Lees hun artikel over de Ware Opening

In het Nijmeegse universiteitsblad Vox legt onze voorzitter Evelyn uit waarom AKKU de protesten steunt. De minister probeert gaten bij de bèta-opleidingen te dichten door massa’s docenten te ontslaan bij opleidingen in de hoek van alfa, gamma en medisch. AKKU pleit juist voor onderlinge solidariteit en laat studenten niet tegen elkaar uitspelen. Door de verschillende bezuinigingen van Rutte II en Rutte III, zijn de investeringen van de afgeschafte basisbeurs al compleet teniet gedaan. Over de gehele linie zijn daarom nieuwe, echte investeringen nodig.

Als de regering de afspraken over het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ niet na wilt komen, dan gaan we dat hele ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ toch gewoon weer terugdraaien.

AKKU-voorzitter Evelyn Janssens

En anders? Als de investeringen van het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ niet waargemaakt worden, ga je je toch afvragen waarom we dat hele stelsel nog langer accepteren. Nu steeds meer partijen de steun voor het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ opzeggen, wordt die troef ook politiek haalbaar. De komende tijd gaat AKKU daarom met verschillende partijen in gesprek over de vorm die de stufi-nieuwe-stijl moet gaan krijgen. Samen met de VAWO, de FNV en de andere bonden gaan we dit jaar het ̶l̶e̶e̶n̶s̶t̶e̶l̶s̶e̶l̶ afschaffen.

Protest tegen Van Rijn gaat door

De D66-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven neemt de aanbevelingen van de Commissie Van Rijn over. Dat betekent een bezuiniging van 100 miljoen op gamma, alfa en medische wetenschappen ten bate van de bètawetenschappen en technische universiteiten.

De Ware Opening is een samenwerking tussen studenten en docenten.

Er zullen naar schatting minimaal 2000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden. De herverdeling van Van Rijn zal zonder vertraging worden ingevoerd, terwijl het onduidelijk is wat de effecten ervan zijn en of het budget als geheel voor universiteiten wel voldoende is.

Er zullen naar schatting minimaal 2000 ontslagen vallen, waardoor de werkdruk en competitie verharden.

Voor AKKU is het onbekropbaar dat mensen en vakgebieden tegen elkaar uitgespeeld. We steunen #WOinACTIE en reizen af naar het protest in Leiden. We laten ons niet uit elkaar spelen; samen staan we sterk!

De Ware Opening is een alternatief voor de ceremonies waarmee universiteit normaliter het academisch jaar openen. Er is vergelijkbaar programma met lezingen, maar met je aanwezigheid toon je je steun aan #WOinACTIE. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

10 bonden ontmoeten elkaar in Delft

Terwijl veel studenten nog op het strand liggen, is het nieuwe bestuur van AKKU alweer hard op weg om het leven van studenten leuker te maken. Afgelopen weekend zijn verschillende bestuursleden naar Delft afgereisd om het bondenweekend van de LSVb te bezoeken.

AKKU-voorzitter Evelyn en LSVb-bestuurder Ruben brainstormen over onze lokale lobby voor betaalbare en goede studentenwoningen.

Met meer dan 40 deelnemers vanuit tien lokale vakbonden was het weekend een groot succes. Met de tips van andere bonden kunnen we onze diensten dit jaar nog verder uitbouwen.

Het bondenweekend was een leerzame voorbereiding op een mooi vakbondsjaar.

Evelyn Janssens, voorzitter van AKKU

De zondag was helemaal gereserveerd voor de ALV van de LSVb. Deze vind acht keer per jaar plaats. Samen met de andere bonden bepaalt AKKU daar bottom-up waar de LSVb mee aan de slag gaat.

Met de LSVb hebben we natuurlijk ook besproken hoe we dit jaar een vuist gaan maken tegen het afbraakbeleid uit Den Haag. Daarmee gaan we meteen aan de slag, want volgende week kun je ons vinden op de Ware Opening van het academisch jaar.

AKKU kiest nieuw bestuur

Op 11 juli heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het 41ste bestuur bestaat uit Evelyn Janssens (voorzitter), Romé Kraaikamp (vicevoorzitter), Sandro Stevens (penningmeester), Stijn van Uffelen (secretaris), en Bran van der Wateren (algemeen bestuurslid). Per 1 augustus zullen zij officieel het stokje overnemen van hun voorgangers.

Evelyn Janssens wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij studeert op dit moment Biomedische Wetenschappen op de Radboud Universiteit, en zal starten met een deeltijdprogramma binnen de studie Geneeskunde. Ook houdt ze zich bezig met het thema klimaatverandering in medisch onderwijs, en is in haar vrije tijd lid van studentenzeilvereniging De Loefbijter. Evelyn: “Aankomend jaar zal ik er als voorzitter voor zorgen dat de stem van studerend Nijmegen en Arnhem luid en duidelijk gehoord wordt tot in Den Haag”. 

Als voorzitter ga ik ervoor zorgen dat de stem van studerend Nijmegen en Arnhem tot in Den Haag gehoord zal worden.

Evelyn Janssens, voorzitter

Met Romé Kraaikamp als vicevoorzitter hebben we ook een student van de HAN in ons midden. Zij volgt de opleiding tot Docent Geschiedenis en heeft daarvoor een mbo-theateropleiding gedaan. Op het gebied van studentenwelzijn vindt ze dat er nog veel te verbeteren valt: “Ik zie veel studenten om me heen die enorme druk en stress ervaren. Hier wil ik me volledig voor inzetten, zodat iedere student zich gezien en gehoord voelt.

Studenten staan onder enorme druk. Ik wil ervoor zorgen dat iedere student zich gehoord en gezien voelt.

Romé Kraaikamp, vicevoorzitter

Sandro Stevens vervult komend jaar de functie van penningmeester. Sandro studeert Bestuurskunde op de Radboud Universiteit en zit in Bewoners Organisatie Bottendaal. Naast het omgaan met financiën is zijn blik gericht op het verbeteren van studentenhuisvesting. Want wie wil er niet een fijne en betaalbare woning?

Stijn van Uffelen zal het bestuur als secretaris ondersteunen. Hij studeert Wis- en Natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast heeft hij al jaren een liefde voor debatteren en is voor AKKU geen onbekende. Zijn medezeggenschapshart klopt door zijn verleden in opleidingscommissie, facultaire studentenraad tot en met universitaire studentenraad aan toe. Dit jaar zorgt deze alleskunner er voor dat AKKU zich weer met bloed, zweet en tranen in kan zetten voor de belangen van studenten.

Ten slotte zal Bran van der Wateren de positie van algemeen bestuurslid invullen. Hij volgt de opleiding Natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Bran gaat zich onder andere ontfermen over het trainingsbureau dat AKKU vorig jaar heeft opgezet.