Skip to main content

Schokkende conclusies in werkdrukrapport #WOinactie

Voor de Kerstvakantie plaatste WOinactie een oproep aan wetenschappers om ervaringen rondom overwerk te delen. In twee weken tijd kwamen er ruim 700 reacties binnen. Deze zijn bijna stuk voor stuk schokkend.

Links: het nieuwe rapport van #WOinactie. Rechts: het Rode Vierkant dat symbool staat voor deze onderwijsbeweging.

Dat de werkdruk op universiteiten enorm hoog is, wisten we natuurlijk al langer. #WOinactie kwam eerder deze week echter met een nieuwe rapportage. Waar eerder onderzoeken vooral waren gericht op cijfers, is nu gekozen voor een kwalitatieve opzet. Daardoor komt nog duidelijker naar voren wat voor schrikbarende gevolgen de burn-out cultuur heeft voor de mensen die ons onderwijs tegen de verdrukking in draaiende houden.

‘Ik probeer 2 avonden per week niet te werken, maar dat lukt vaker niet dan wel.’

Respondent uit het onderzoek

Vooral de resultaten over de gevolgen van overwerk zijn zeer schokkend. Medewerkers geven massaal aan te piekeren, wakker te liggen en zelfs fysiek pijn te ervaren als gevolg van de nooit kleiner wordende stapel werk.

Maar het gaat nog verder, want ook in hun privéleven geven onze docenten aan grote problemen te ervaren. Er blijft geen tijd over om vrienden te spreken, te sporten of op vakantie te gaan. Er zijn zelfs meldingen van docenten die, door jarenlang structureel over te werken, zijn vervreemd van hun partner of kinderen. Over vrijwel de gehele linie, van het ondersteunend personeel tot de hoogleraar, geven respondenten bovendien aan dat er geen uitzicht is op verbetering.

‘Ik ben geprikkeld en kapot aan het eind vd dag, weekend inclusief mijn kinderen en man zijn de dupe, evenals mijn huwelijk. Ik sport niet meer, heb geen tijd voor mezelf en loop al jaren op mijn laatste reserves.’

Respondent uit het onderzoek

WOinactie heeft eerder deze week collectief aangifte gedaan bij de arbeidsinspectie. De hoop is dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnenkort ook zelf onderzoek gaat doen, en vervolgens maatregelen treft om de structurele oorzaken van werkdruk weg te nemen. Vanzelfsprekend kan WOinactie ook de komende tijd op steun vanuit AKKU rekenen.

Doe mee! Deel dit bericht.

“Dit jaar slaan we terug”

Met een openbare campagnevoorlichting trapt Studentenvakbond AKKU aanstaande dinsdag het Nijmeegse deel van de landelijke campagne #Nietmijnschuld af. AKKU heeft grote ambities, vertelt voorzitter Romé Kraaikamp: “Dit wordt het jaar dat de studentenbeweging terugslaat. Het leenstelsel gaat eraan.”

In het verleden zijn er in Nijmegen al diverse acties geweest rondom het leenstelsel en de financiering van het Hoger Onderwijs. Van zulke losse acties lag men in Den Haag echter niet wakker. Bij de LSVb heeft AKKU daarom aangedrongen op een landelijke strategie. Romé: “Met de hele federatie hebben we ons het afgelopen jaar voorbereid om het nu grootser te kunnen aanpakken. De LSVb kwam met het gouden idee om ook de FNV daarin te betrekken.”

Nijmegen is dus lang niet de enige stad waar de campagne loopt. Maar traditioneel is Nijmegen natuurlijk wel een stad met een grote studentenbeweging. AKKU zet dan ook vol in op de campagne, en toont aan ambitie geen gebrek. Romé: “We stoppen niet voordat een meerderheid van de studenten op de RU en HAN zich heeft aangesloten.” Het gaat dus om 28.383 handtekeningen die AKKU de komende tijd wil gaan verzamelen.

Bij de campagne wordt de hele studentengemeenschap betrokken. Op dit moment worden er ambassadeurs geworven die training krijgen in campagnevoeren. Ook voor verenigingen is er de mogelijkheid om aan de campagne deel te nemen. Iedereen met interesse is welkom op de voorlichtingsbijeenkomst, of kan zich melden bij AKKU. Romé: “Studenten gaan ons de komende maand iedere dag op de campus zien.”

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op 14 januari van 18:00 tot 21:00 in de gang onder het Elinor Ostromgebouw. Voor deelnemers die zich vooraf aanmelden is er gratis pizza. Dat kan via Facebook of door te mailen naar info@akku.nu.

Doe mee! Deel dit bericht.

Kom naar de brainstorm van Coalitie-Y

Aan de vooravond van Prinsjesdag presenteerde Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen. Het manifest werd ondertekend door maar liefst 8 politieke partijen, 32 jongerenorganisaties en meer dan 12.000 individuele jongeren. Ook Studentenvakbond AKKU is één van de aangesloten jongerenorganisaties.

De politiek heeft sindsdien niet stilgezeten. Drie punten uit het manifest zijn al toegezegd: er komt een generatietoets, de koopkracht van jongeren zal voortaan beter in beeld komen en jongeren zitten voortaan aan tafel bij de kabinetsformatie. Er is echter nog een hoop te doen voordat we ons doel hebben bereikt: ons gehele manifest in het regeerakkoord van een nieuw kabinet.

We hebben daarvoor ook jouw hulp nodig. Kom woensdagavond 22 januari 2020 naar Utrecht voor het volgende evenement van Coalitie-Y. Met Tim Hofman als host kijken we kort terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op wat er komen gaat. In groepjes denken we verder na over de kernthema’s uit het manifest. Hoe gaan wij als Coalitie-Y ons geluid over deze thema’s laten horen? We sluiten af met een gezellige borrel.

Doe mee! Deel dit bericht.

Stap over naar een duurzame bank

Studentenvakbond AKKU en Nijmegen Fossielvrij voeren in december campagne om studenten over te laten stappen naar een duurzame bank. Jurjen Kraan, voorzitter van Nijmegen Fossielvrij, legt uit waarom studenten mee zouden moeten doen: “December is een mooie maand voor een goede daad. Met deze actie halen we geld weg bij bedrijven als Shell en investeren we in hernieuwbare energie.”

Nijmegen Fossielvrij richt zich met deze actie op studenten, en werkt daarom samen met Studentenvakbond AKKU. Vicevoorzitter Romé Kraaikamp: “Studenten kunnen eenvoudig meedoen door over te stappen naar een duurzame bank. Voor wie dat een grote stap vindt, organiseren we heel de maand spreekuren op het AKKU-kantoor.”

De actie is onderdeel van de zogenaamde divesteringsbeweging. Divesteren is het tegenovergestelde van investeren. Het gaat er dus om dat je aandelen, obligaties of tegoeden weghaalt bij organisaties die daarmee onverantwoord omgaan. De campagne van Nijmegen Fossielvrij en Studentenvakbond AKKU wordt dan ook gevoerd onder de naam ‘Divesteer in December’.

De divesteringsbeweging is in 2012 in de VS begonnen op initiatief van een journalist genaamd Bill McKibben. Al snel ontstonden er over de hele wereld lokale actiegroepen die publieke instellingen proberen over te halen om mee te doen met de divesteringsbeweging. Een groot aantal organisaties doet al mee, waaronder steden als New York en Oslo. Ook veel universiteiten hebben al toegezegd om hun geld weg te halen bij vervuilende banken. 

Studenten kunnen zelf kiezen naar welke bank ze willen overstappen. In Nederland zijn er verschillende duurzame banken beschikbaar. Om wegwijs te worden hebben verschillende NGO’s eerder de EerlijkeBankwijzer.nl ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld ook aandacht is voor wapenhandel, dierenwelzijn en gendergelijkheid Ook voor voorlichting over de verschillende opties zijn studenten welkom op de spreekuren van AKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

Samenwerking loont (nog niet)

Vandaag is de meerjarige strategische agenda `Houdbaar voor de toekomst’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uitgekomen. Studentenvakbond AKKU is tevreden met het resultaat. In de agenda is veel aandacht voor toegankelijkheid, een speerpunt van de studentenvakbonden. Het ministerie erkent met deze agenda bovendien dat de concurrentie in het hoger onderwijs de laatste decennia is doorgeslagen. De wens van het ministerie is dat instellingen de komende jaren weer meer gaan samenwerken.

Studentenvakbond AKKU is verheugd over de plannen om meer te gaan samenwerken. Samenwerking tussen instellingen kan veel opleveren voor de student en voor de stad. De HAN en RU hebben dat bijvoorbeeld laten zien in het project Duurzaam Bereikbaar Heyendaal.

Toch is de vraag of meer samenwerking wel mogelijk is binnen een systeem waar iedere opleiding per diploma wordt afgerekend. AKKU-vicevoorzitter Romé Kraaikamp: “Meer samenwerking tussen de HAN en RU kan veel opleveren. Niet alleen voor het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij het verduurzamen van de kantines en de gebouwen. We wachten al een tijd op een nieuw bekostigingssysteem waarin samenwerking wordt beloond in plaats van afgestraft. Keuzes daarover worden in deze agenda helaas opnieuw vooruit geschoven.”

Op dit moment krijgen instellingen bekostigd per student. Daar is veel kritiek op, omdat het instellingen soms tot vreemde acties dwingt. Zo werd aan de VU onlangs de opleiding Nederlands opgeheven, en richtte de Radboud Universiteit twee jaar geleden een nieuwe PABO op, die nu met de HAN concurreert.

Om samenwerking te kunnen belonen zal ongetwijfeld ook meer geld moeten worden uitgetrokken. Projecten waarin de HAN en RU samen optrekken komen bovenop het reguliere werk. Met de absurde werkdruk in het hoger onderwijs betekent dat voor medewerkers weekenden doorwerken. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft dan ook geweigerd de agenda tijdens de feestelijke presentatie in Utrecht in ontvangst te nemen. Zij vinden het niet passen dat er feest wordt gevierd terwijl docenten en onderzoekers in het hoger onderwijs het water aan de lippen staat. AKKU steunt deze actie van de LSVb.

Doe mee! Deel dit bericht.

Krijgen de studentenbonden weer 35.000 mensen bijeen?

Eerder deze maand reisde het bestuur van AKKU op een zaterdag naar Utrecht voor een grote bijeenkomst met alle 10 studentenbonden uit de landelijke federatie. Het was een inspirerende dag, waarop de banden in de federatie van studentenbonden weer eens zijn aangehaald.

De federatie van vakbonden komt regelmatig samen voor ALV’s en overleggen, maar reisde dit jaar bijvoorbeeld ook al af naar Den Haag voor de mondiale klimaatstaking.

De belangrijkste spreker op de bondendag was Maarten van Poelgeest. Van Poelgeest was namens GroenLinks lange tijd werkzaam als wethouder in Amsterdam. Maar tijdens zijn studietijd was hij ook al vijf jaar politiek actief, en wel in de studentenvakbeweging. Na zijn voorzitterschap bij de Amsterdamse Studentenvakbond (ASVA) trok in hij het jaar 1987-1988 de kar bij de Landelijke Studentenvakbond.

‘De LSVb in de jaren tachtig, daar moet je niet zo veel van voorstellen. Wij zaten daar met zijn tweeën. De meeste mensen waren actief bij hun lokale bond. Die waren destijds weer veel groter dan nu.’

Maarten van Poelgeest

Onder leiding van Van Poelgeest gingen de bonden massaal de straat op tegen het beleid van toenmalig minister Wim Deetman. Bij de grootste actie kwamen zelfs 35.000 studenten naar het Malieveld. En dat in een tijd zonder internet en zonder mobiele telefoons. Samen met de bestuurders van andere bonden ging AKKU in gesprek over hoe we dat aantal kunnen overtreffen. Met de campagne #Nietmijnschuld zijn we daartoe wel al op de goede weg.

Van Poelgeest schudt de hand van Minister Deetman. Deze twee kwamen later frontaal tegenover elkaar te staan. (05-01-1989)

Gedurende de dag zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen op tafel gekomen. Zo hebben we informeel de eerste gesprekken gevoerd over de visie Duurzaam Onderwijs van de LSVb, die dit jaar geschreven gaat worden. Daarbij is ook gesproken over de rol van de vakbond in de klimaatbeweging, en zijn er plannen gemaakt om weer samen af te reizen naar aanstaande klimaatacties. Als laatste hebben we gesproken over hoe we nieuws van de LSVb vaker lokaal kunnen verspreiden. Het eerste resultaat daarvan is al te zien is in de vorm van ons bericht over de begroting van het Ministerie van Onderwijs.

Natuurlijk was er ook ruimte voor vertier. Bij deze editie van de periodieke bondendag was de Utrechtse bond VIDIUS gastorganisatie. Zij daagden de andere studentenbonden uit voor een partij Bossabal, een combinatie van voetbal en volleybal op luchtkussen met trampolines.

Doe mee! Deel dit bericht.

Krijg je doorbetaald als je niet wordt opgeroepen bij een nulurencontract?

Werk jij als student op basis van een nulurencontract? Let dan goed op! Jouw werkgever betaalt jou dan meestal alleen over de uren die je hebt gewerkt. Dit moet wel op papier zijn vastgelegd.

Deze afspraak geldt echter alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Daarna heb je recht op doorbetaling van jouw loon telkens wanneer je wel wordt opgeroepen maar niet kunt werken vanwege een oorzaak die bij de werkgever ligt.

Het is altijd belangrijk om je contract goed te lezen. Maar soms staan er in je contract ook regels die van de wet niet mogen. In dat geval kun je als werknemer die regels negeren.

Neem bijvoorbeeld een bijbaan in de horeca. Je bent ingeroosterd, maar het blijkt toch geen mooi weer te zijn, dus je hoeft niet te komen werken. Je hebt dan als werknemer toch recht op doorbetaling van je loon. Daarnaast heb je als werknemer op basis van een nulurencontract iedere keer als jouw werkgever jou oproept recht op minimaal drie uur loon, ook al heb je die dag bijvoorbeeld maar één uur gewerkt.

Heb jij problemen met jouw bijbaantje of heb je andere vragen. Neem dan contact op met de Rechtswinkel AKKU of kom langs op een van onze spreekuren!

Doe mee! Deel dit bericht.

Ed Winters trekt volle zalen in Nijmegen

Op 14 november was dierenrechtenactivist Ed Winters, beter bekend als Earthling Ed, één dag in Nijmegen op uitnodiging van de Vegan Student Association (VSA). De hele dag waren er activiteiten op de campus, en AKKUduurzaam hielp mee om dat te organiseren. Met meer dan 300 bezoekers was het een groot succes.

(14-11-2019) Onder leiding van politiek filosoof Mathijs van de Sande ging een grote groep studenten ’s avonds met Ed Winters in discussie, na diens lezing over dierenethiek.
📸 Elena Freudenberg

In de Britse dierenrechtenbeweging is Ed Winters een toonaangevend figuur. De acties die hij vanuit Londen opzet hebben tot inspirerende successen geleid. Zo heeft het bestuur van de London Fashion Week, een evenement dat over de hele wereld wordt gevolgd, besloten om het gebruik van bont te verbieden naar aanleiding van een campagne die door Winters was opgezet. Ook op sociale media boekt hij succes. Onder de naam Earthling Ed bereikt hij miljoenen mensen met zijn berichten en vlogs over dierenrechten en veganisme.

‘Ed spreekt vol passie en vanuit zijn idealen. Het is inspirerend om te zien hoe hij mensen helpt.’

AKKU-bestuurslid Romé Kraaikamp

Winters was maar een dag in Nijmegen. Toch was er een breed scala aan activiteiten. Tijdens een lunchlezing bij AKKU vertelde hij over de impact die de bio-industrie heeft op ons klimaat. Daarvoor was er een workshop voor leden van de VSA over hoe je de socratische gesprekstechniek kunt gebruiken om te communiceren over veganisme. Gedurende de dag liet Earthling Ed dat ook in de praktijk zien. In de hal van het Spinozagebouw ging hij met voorbijgangers in gesprek. Last but definitely not least was er ’s avonds een lezing over dierenethiek. Dit verhaal trok zoveel mensen naar het Grotiusgebouw, dat zelfs de beheerders van het restaurant aldaar besloten om een avondje plantaardig eten te serveren.

Ed Winters was in Nijmegen op uitnodiging van de Vegan Student Association. Onze werkgroep AKKU-duurzaam hielp mee om de verschillende evenementen te organiseren. Heb jij ook een groen hart en lijkt het je leuk om groene activiteiten te organiseren? Lees dan snel verder op de pagina van onze werkgroep.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbonden verzamelen samen meer dan 25 duizend handtekeningen

Op 4 november lanceerden de landelijke federatie LSVb samen met de Young & United een campagne om het leenstelsel af te schaffen. Niet zonder succes, want in twee weken tijd werd de petitie al meer dan 25 duizend keer getekend.

Young & United is de vakbond voor jongvolwassenen, en een trouwe bondgenoot van AKKU.

In een maatschappij waarin je zonder opleiding niet aan de bak komt, kan het niet zo zijn dat je als student met enorme schulden opgezadeld wordt nog vóór je goed en wel aan je werkende leven bent begonnen. Het leenstelsel is een schuldenmachine geworden. Daarom gaan wij het kabinet dwingen om het schuldenstelsel af te schaffen.

De komende tijd gaat AKKU lokale bijeenkomsten organiseren. Samen kunnen we plannen smeden over hoe nu verder. Wil je ook meedoen? Teken dan snel de petitie en vul ‘Nijmegen’ in als studiestad.

Doe mee! Deel dit bericht.

Kleingeld bij de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer

Afgelopen maand behandelde de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voorafgaand aan het debat diende de LSVb een position paper in waarin werd gepleit voor meer investeringen in het onderwijs én in het leven van studenten. De lobbyist van de LSVb, Monty Aal, voerde voorafgaand aan het debat gesprekken met verschillende kamerleden.

Tijdens Prinsjesdag wordt de Rijksbegroting gepresenteerd. Vervolgens zijn de Algemene Beschouwingen, maar de daarna volgen per ministerie nog aparte begrotingsbesprekingen.

Er werden verschillende interessante moties ingediend tijdens het debat. Zo vroeg Frank Futselaar van de SP om de kwijtschelding van de studieschuld van studenten met een functiebeperking te verhogen naar het pre-leenstelsel niveau (van €1200 nu naar €3400). Studenten met een functiebeperking hebben het financieel nog moeilijker dan anderen. Studenten met een beperking zijn soms genoodzaakt langer voor hun studie uit te trekken, en ook een bijbaan zit er voor deze groep vaak niet in. Over deze motie is nog niet gestemd. Op dit moment loopt er namelijk al een grote evaluatie van de studiefinanciering, en die resultaten worden eerst afgewacht.

Michel Rog van het CDA diende een motie in over de studievoucher. Dit is een cadeaukaart waarmee studenten vanaf vijf jaar na afstuderen nog een paar vakken kunnen volgen. Dit recht op bijscholing is bedacht als compensatie voor de pechgeneratie die geen basisbeurs meer heeft, maar ook nog niet profiteert van de investeringen in het onderwijs. Het CDA wil deze karige compensatie iets beter maken door de termijn van vijf jaar los te laten. Ook over deze motie is nog niet gestemd. De minister denkt namelijk dat DUO veel extra kosten moet maken om dat plan uit te voeren, en wil daarover nog een brief naar de Kamer sturen. Vertel haar maar niet dat ze straks ook de misgelopen basisbeurs compleet moet gaan terugbetalen.

Ook vanuit de hoek van de VVD kwam er een interessant geluid. Dennis Wiersma, onderwijswoordvoerder bij deze partij, vroeg de minister om het profileringsfonds breder onder de aandacht te brengen. Uit dit fonds betalen universiteiten financiële compensatie voor studenten die uitlopen vanwege hun werk in een bestuur, onderneming of medezeggenschapsraad, maar ook vanwege ziekte, zwangerschap, of bijzondere familieomstandigheden. Wiersma ging in zijn betoog vooral in op het meer stimuleren van ondernemerschap, maar er zijn ook grote problemen met de compensatie bij noodomstandigheden. De meeste linkse partijen vinden het dus niet erg als het profileringsfonds onder de loep wordt genomen en de motie haalde een ruime meerderheid. Op de Radboud Universiteit is AKKUraatd hier al langere tijd mee aan de slag.

Twee andere plannen die op steun van de studentenbonden kunnen rekenen komen uit de koker van GroenLinks. Samen met de SGP dienden zij het voorstel in om de aanvullende beurs vanaf 1 januari aanstaande te verhogen en voor meer mensen beschikbaar te stellen. GroenLinks diende ook nog het voorstel in om 38 miljoen te investeren in de alfa, gamma en medische wetenschappen om de bezuinigingen van Van Rijn te compenseren. Deze plannen moeten worden betaald uit het verhogen van de kansspelbelasting, respectievelijk uit een potje met geld dat over is gebleven van de maatschappelijke diensttijd.

Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest in het debat, maar al met al blijft het rapen naar kleingeld.

Het kabinet heeft dit jaar 11 miljard te besteden, en in de aanloop naar deze begroting verwachtte heel Nederland dan ook dat er geld zou worden uitgetrokken voor het Hoger Onderwijs. Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest in het debat, maar al met al blijft het rapen naar kleingeld. Het is maar weer eens duidelijk geworden dat er geen grote investeringen gaan komen zolang studenten dat niet zelf afdwingen. Gelukkig worden er op dat gebied door de Federatie LSVb in samenwerking met de FNV flinke stappen gemaakt.

Tijdens het debat zijn nog veel meer moties ingediend, ook over het basis- en voortgezet onderwijs. De hele lijst kun je hier vinden. Daarbij zijn ook stemmingsuitslagen te zien. Het hele debat is te zien op Debat Gemist, maar het meest interessant is om de tweede termijn terug te kijken.

Doe mee! Deel dit bericht.