Spring naar de hoofdinhoud

Nieuwe trainers gezocht!

AKKU Trainingsbureau zoekt gemotiveerde studenten die opgeleid willen worden tot trainer. Als trainer van AKKU Trainingsbureau zal je trainingen aan o.a. medezeggenschapsorganen en studentenorganisaties verzorgen en jezelf daarin blijven ontwikkelen. Daarnaast geven we ook trainingen aan individuele studenten. We zijn op zoek naar studenten met de onderstaande eigenschappen: – Je vindt het leuk om studentenorganisaties […]

Demonstratie op 12 april

Demonstratie op 12 april

Via de ledenmail en posters op kantoor spoorde AKKU mensen aan om naar een landelijke demonstratie tegen onderwijsbezuinigingen te gaan. Deze zou eerst dinsdag 29 maart plaatsvinden, maar is verplaatst naar 12 april. Die week is het kamerdebat over de Halbeheffing. De demonstratie vindt plaats in Den Haag, en duurt van 12uur tot 14uur. Meer […]

Staatssecretaris Zijlstra wil selectie aan de poort

Staatssecretaris Halbe Zijlstra stuurde vandaag namens het kabinet een reactie op de bevindingen van de Commissie Veerman. Hij neemt veel van de aanbevelingen van de commissie over. Zo wil Zijlstra strengere selectie aan de poort en een sterkere profilering van universiteiten. De Commissie Veerman presenteerde in april 2010 haar rapport waarin het met nadruk stelt […]

Toch laag collegegeld tarief voor studenten kaakchirurgie, extranei en schakelaars

Het was reeds bekend dat er vanaf volgend jaar nieuwe regels zullen gelden voor studenten die een tweede studie willen volgen. Vanaf volgend jaar zijn instellingen (universiteit of hogeschool) vrij om de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie te bepalen. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft in een brief aan […]