Skip to main content

Ook het reisrecht gaat voor de bijl

Nadat drie weken geleden het nieuws kwam dat VVD en PvdA de intentie hadden de basisbeurs per 2014 af te schaffen komt vandaag de volgende bezuiniging hard aan. Per 2015 zal ook het OV-reisrecht komen te vervallen, alleen de korting van 40% zal blijven bestaan.

Voor studenten zal het niet meer mogelijk zijn om ver van een onderwijsinstelling te wonen, omdat de reis op zichzelf onbetaalbaar zal zijn. Ook studenten die stage lopen of een master volgen in een andere stad worden keihard getroffen. Met een steeds groter wordend kamertekort heeft dit grote gevolgen voor de studiekeuze van studenten. Deze keuze zal nu eerder worden bepaald op basis van locatie dan van kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Het is asociaal hoe snel de bezuinigingen nu om de oren van studenten vliegen. Vooral de combinatie met afschaffing van de studiefinanciering maakt studeren te duur. Deze opeenstapeling van bezuinigende maatregelen die op studenten wordt afgewenteld is ongekend.”

Doe mee! Deel dit bericht.

Studenten komen alsnog bedrogen uit

Nijmegen, 9 oktober 2012 – Waar eerder deze dag nog in de Tweede Kamer werd gestemd over de daadwerkelijke afschaffing van de langstudeerboete lekken in de avond geruchten uit over de invoering van een leenstelsel ingaande per 1 september 2014. Studentenvakbond AKKU betreurt dat ondanks het goede begin van deze dag studenten uiteindelijk bedrogen uitkomen.

De langstudeerboete is vandaag definitief van tafel en zal voor het sinterklaasfeest nog worden teruggestort. Voor de studenten die de studie niet binnen nominaal plus één jaar afronden betekent dit dat de boete van 3.000 euro vervalt. Vandaag is hier een leenstelsel voor in de plaats gekomen dat alle studenten raakt met een vergelijkbaar bedrag per jaar. De studieschuld zal – zelfs voor studenten die nominaal afstuderen – minimaal 13.000 euro hoger zijn bij het afstuderen, bovenop het bedrag van vijftienduizend euro dat nu de gemiddelde schuld van studenten is.

Tom Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, zegt het volgende: “Als deze geruchten waar zijn, is het belachelijk dat studenten straks met een schuld van 13.000 euro worden opgezadeld puur omdat ze willen studeren. Dat deze draai van afschaffen langstudeerboete naar invoeren leenstelsel binnen één dag gebeurt maakt het alleen maar meer bizar.’’

Studentenvakbond AKKU pleit voor de afschaffing van de langstudeerboete, maar ziet een leenstelsel niet als ruilmiddel.

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenorganisaties verheugd met afschaffing langstudeerboete

Utrecht, 1 oktober 2012 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn verheugd met het deelakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. Hierin staat opgenomen dat de langstudeerboete voor studenten wordt teruggedraaid en uiterlijk begin 2013 terugbetaald.

 

De langstudeerboete die per 1 september jl. effectief in werking is getreden, wordt na 1 maand al weer teruggedraaid. Tevens worden de boetes die al zijn geïnd weer terugbetaald aan de studenten. Dit is vandaag om 15.00 uur bekend gemaakt door de VVD en de PvdA tijdens een persconferentie. De studentenorganisaties zijn opgelucht dat de boete nu eindelijk van tafel wordt geveegd. Eerder organiseerden zij al een groot protest en voerden zij een rechtszaak tegen de langstudeerboete.

 

Zij roepen de politiek op zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen en te starten met de terugbetaling van de reeds geïnde boetes. Er moet nu zo snel mogelijk een eerlijk en helder beeld geschetst worden voor studenten.

<Bericht via www.lsvb.nl>

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenbond niet blij met nieuwe halte station Nijmegen

Stationsplein Nijmegen. Foto: Theo van ZwamNIJMEGEN – De studentenbond Akku is niet blij met de plannen van de gemeente Nijmegen om langs de busbaan bij het Stationsplein nieuwe bushaltes te maken. Hier zouden straks onder meer de bussen van en naar campus Heyendaal moeten stoppen.

Akku vreest dat dit gevaarlijke situaties oplevert omdat dan grote groepen mensen de busbaan over moeten steken richting het NS-station. Het opsplitsen van het huidige grote busstation is een verkeerde keuze, meent Akku. “Zo creëer je onduidelijkheid voor de reizigers. Overstappen voor reizigers wordt ook extra ingewikkeld en onduidelijker”, meldt woordvoerder Freek Bos. “Er moet ook een grotere afstand afgelegd worden door de reizigers.”

Het opsplitsen van het busstation gaat in tegen alle trends, meent Bos. In bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Ede-Wageningen worden het station en de stationsomgeving juist verbouwd om de busstation meer te centraliseren omdat dit reizigersvriendelijker is. Reizigers verdwalen juist op deze stations omdat er meerdere bushaltes/stations zijn.

Op 19 september neemt de gemeenteraad een besluit over de aanpassingen bij het Stationsplein.

© Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.
Foto: Theo van Zwam

Doe mee! Deel dit bericht.

Kamernood Nijmegen blijft dalen

Nijmegen, 29 augustus 2012 – Uit de kamernoodinventarisatie van de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) blijkt dat het tekort aan kamers in Nijmegen is gedaald tot honderd eenheden. Vorig jaar bedroeg het tekort nog honderdzestig kamers. Deze daling is te danken aan de stijging van het aantal wooneenheden van de SSHN (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen). Hoewel het tekort bij de SSHN afneemt, blijven de huurprijzen van particuliere studentenkamers te hoog.

De gemeente Nijmegen stelt zich ten doel om het kamertekort in 2016 hebben opgelost. De afgelopen jaren zijn al duizend kamers gerealiseerd. Daarnaast liggen op dit moment plannen op tafel om voor 2015 nog eens 1250 wooneenheden bij te bouwen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen vanuit de gemeente Nijmegen en de SSHN huurt ongeveer tweederde via een particuliere verhuurder. Op de particuliere markt liggen de prijzen vaak te hoog, is sprake van huisjesmelkers en zijn vaak problemen met brandveiligheid.

Door het jarenlang aanhoudende tekort aan studentenkamers is de verhouding tussen prijs en kwaliteit op de particuliere markt zoekgeraakt. Bijna dagelijks komen klachten binnen bij Stichting Huurteams over te hoge huurprijzen, slecht onderhoud en zelfs intimidatie. Studentenvakbond AKKU hoopt dat door het dalen van het kamertekort dit soort problemen snel tot het verleden zullen behoren.

AKKU is blij dat er na jarenlange inzet vooruitgang is geboekt. Naast de kwantitatieve verbeteringen zal de Studentenvakbond zich hard blijven maken voor de verhouding tussen prijs en kwaliteit van studentenhuisvesting, zowel via corporaties als particuliere verhuurders. Daarnaast zal de kamernood door AKKU in de gaten worden gehouden om toekomstige tekorten te voorkomen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Verkiezingskoorts: de toekomst van het hoger onderwijs

Een samenwerking van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad, LUX en Studentenvakbond AKKU.

Hoger onderwijs staat hoger dan ooit op de politieke agenda. Opvallend is dat niet, want met maatregelen zoals de langstudeerboete, de verkorting van het recht op Openbaar Vervoer en de afschaffing van de basisbeurs is er genoeg reden voor discussie. Veel studenten demonstreerden afgelopen jaar tegen de maatregelen die werden opgelegd door staatsecretaris Halbe Zijlstra. Er werd door de Landelijke Studentenvakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer Van Verenigingen zelfs een rechtszaak tegen de staat aangespannen over de langstudeerboete. Zij kregen in de rechtszaal geen gelijk, maar wellicht wel op 12 september, wanneer Nederland naar de stembus gaat.

Op de avond voor de verkiezingen wordt het hoger onderwijs nog eenmaal onder de loep genomen in LUX. Zijn de maatregelen van Zijlstra goed voor het onderwijs en student? En zo nee, hoe kan het beter?

Een debat met Anne-Wil Lucas (VVD), Jasper van Dijk (SP), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Niels van den Berge (GroenLinks). Afgevaardigden van D66, PvdA en het CDA zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Het debat staat onder leiding van Bregje Cobussen.

Dinsdag 11 september, aanvang 20.00 uur.
Vrije entree
Locatie Marienburg 38-39, Nijmegen. Kaarten zijn binnenkort te reserveren op de site van LUX (www.lux-nijmegen.nl), telefonisch via 0900-5894636 en aan de kassa.

Doe mee! Deel dit bericht.

Vakantie

AKKU is gesloten van 9 juli tot en met 12 augustus. De email zal daardoor minder snel beantwoord worden.

Op 15 augustus zal het nieuwe bestuur officieel van start gaan. Voor de mensen met een groentepakket; vanaf 21 augustus zullen er weer groentepakketten geleverd worden.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe en danken iedereen voor een geweldig jaar!

Bestuur 2011-2012.

Doe mee! Deel dit bericht.

Nieuw bestuur AKKU

Op dinsdag 5 juni is het nieuwe bestuur van Studentenvakbond AKKU aangesteld door de Algemene Ledenvergadering.

We zijn erg blij met dit nieuwe bestuur bestaande uit Tom Hoven, Anna Verhoek, Naomi Geelen, Herman de Jonge, Stas Uittenbogaard en Pepijn Eymaal. Op 15 augustus zal de overdracht plaatsvinden.

Kijk hier voor het eerste interview met Tom Hoven en huidig voorzitter Jos Bakker.

Doe mee! Deel dit bericht.

Diploma na zomervakantie is onwenselijk

Nijmegen, 4 mei 2012 – Het management van het Instituut Social Studies (ISS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft aangegeven dat een aantal opleidingen pas na de zomervakantie de diploma’s zullen uitreiken. Dit creëert een onwenselijke situatie voor studenten, vindt Studentenvakbond AKKU.

Het management van ISS heeft in haar nieuwsbrief van 24 april gecommuniceerd dat de verlate uitreiking van diploma’s het gevolg is van de verhoogde werkdruk door onderwijsintensiveringen. Het uitstellen van de diploma-uitreiking tot na de zomervakantie zou de werkdruk op medewerkers verlagen.

Door de uitgestelde diploma-uitreiking worden studenten pas na de zomervakantie uitgeschreven. “Dit besluit kost studenten veel geld en tijd”, zegt Jos Bakker, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. “Studenten moeten hierdoor ingeschreven blijven staan in de zomerperiode. In deze periode moet de student nog collegegeld betalen en loopt daarmee ook het risico op een langstudeerboete. Daarnaast kan de student de hele zomer lang nog niet solliciteren met een diploma in de hand”, aldus Bakker.

Op dit moment is studentenvakbond AKKU via hun studentenfractie LijstAKKU in overleg met de faculteitsraad Gedrag, Gezondheid en Maatschappij (GGM) om een oplossing voor dit probleem te vinden. Maarten Venhovens, fractievoorzitter van LijstAKKU: “Wij zullen alles op alles zetten om dit besluit terug te draaien. Studenten mogen niet de dupe worden van ondoordachte keuzes die gemaakt worden door het management.”

Doe mee! Deel dit bericht.

Organisaties slaan handen ineen voor woonbeurs starters

Betere doorstroming naar starterswoningen ontspant de kamermarkt

Nijmegen, 16 april 2012 – Gemeente Nijmegen organiseert op 21 april een beurs voor starters op de woningmarkt. De beurs zal tussen 11:00 en 15:00 uur plaatsvinden in de stadsschouwburg. Deze beurs is door Studentenvakbond AKKU geïnitieerd om de moeizame doorstroming naar starterswoningen te bevorderen.

De doorstroom van studentenkamer naar starterswoning verloopt bijzonder moeizaam. Voor afgestudeerden is het moeilijk om een starterswoning in Nijmegen te vinden, omdat vaak een lange inschrijftijd vereist is en het aanbod starterswoningen te klein is. Daardoor blijven afgestudeerden langer in hun studentenkamer wonen. Voor studenten zijn hierdoor minder woonplekken beschikbaar. Jos Bakker, voorzitter van Studentenvakbond AKKU: “Je moet vaak drie jaar voordat je begint met studeren al ingeschreven staan bij Entree om überhaupt in aanmerking te komen voor een starterswoning.”

Om starters te informeren over de mogelijkheden op de woningmarkt, is een woonbeurs opgezet. Op deze beurs zullen tientallen corporaties, makelaars en ontwikkelaars hun woningaanbod tonen. Op de beurs zullen ook twee starterswoningen verloot worden door Standvast Wonen en De Gemeenschap. Daarnaast zullen er diverse workshops worden gegeven en zijn er banken aanwezig om informatie te verstrekken over startersleningen. De beurs zal tussen 11:00 en 15:00 uur plaatsvinden in de Stadsschouwburg. Starers kunnen zich via Entree inschrijven voor de twee woningen die verloot zullen worden.

 

Doe mee! Deel dit bericht.