AKKU kiest voor een representatief systeem waarin een veelheid aan studentenbelangen wordt vertegenwoordigd én uitgesproken kan worden.

AKKU staat voor een kritische en democratische stem voor alle studenten. Binnen AKKU zetten diverse studenten zich hard in om voor de rechten van studenten aan de kaart te stellen via AKKU Rechtswinkel, AKKU Welzijn, AKKU Studentenmobiliteit, AKKU Duurzaam, AKKU Huisvesting, AKKU Trainingsbureau en medezeggenschappen aan de HAN en RU: LijstAKKU en AKKUraatd. We heten als studentenvakbond niet voor niets sinds onze oprichting in 1981 ‘Aktie Komitee Kritische Universiteit’.

Deze sterke stem komt niet zonder stoot of slag. In het huidige systeem van de studentenraad aan de Radboud Universiteit dient een partij te allen tijde compromissen te sluiten met andere partijen, waardoor de eigen idealen richting de universiteit verwateren. Dit jaar zet AKKUraatd hier een punt achter. Een politieke partij is namelijk verkozen op haar ideeën en niet om deze ideeën overboord te gooien. Om de democratie in de studentenraad te garanderen, heeft AKKUraatd de handjeklap-samenwerking met de andere partijen per direct opgezegd. Zie het artikel van VOX waarin wordt toegelicht hoe er tot dit besluit is gekomen. Ook in de tekstbox hieronder wordt uitgelegd waarom de huidige USR (Universitaire Studentenraad) ondemocratisch is.

Acht argumenten waarom de huidige USR ondemocratisch is

1. Besluiten worden gezamenlijk genomen, waardoor, bij onenigheid tussen partijen, besluiten worden genomen door ondemocratisch gekozen leden.

2. Koepelleden zijn gebaat bij een cultuur van volledige samenwerking en compromisme.

3. Door de kleine hoeveelheid gekozen zetels is de kiesdrempel te laag. Hierdoor is het voor nieuwe partijen lastig toe te treden.

4. De eis van neutraliteit van koepelleden kan niet worden gegarandeerd.

5. Sommige studenten zitten bij meerdere verenigingen en sommige verenigingen zijn lid van meerdere koepels. Sommige studenten worden dus 3 of 4 keer in de USR vertegenwoordigd.

6. Het opnemen van koepelleden maakt het verdeel-en-heersspelletje makkelijker voor het College van Bestuur.

7. Bestaande koepelleden hebben een grote voorsprong t.o.v. nieuwe verenigingen die ook graag hun belangen behartigd zien.

8. Het grote aantal koepelleden maakt dat de agenda vaak vol staat met verengingszaken. Thema’s als onderwijs raken hierdoor ondergesneeuwd.

De status quo zorgt ervoor dat dat studenten geen onderscheid zien tussen de twee studentenfracties in de USR. Wanneer er zaken op het spel staan voor studenten die ons als vakbond aan het hart gaan, dan zijn we bereid om impopulair maar voor de goede zaak te gaan staan. Daarom staan we als studentenvakbond AKKU volledig achter de weg die onze medezeggenschap aan de RU wil gaan bewandelen.

Voor onze medezeggenschap aan de Radboud Universiteit, AKKUraatd, was de koek op en daarom pleiten zij voor een nieuwe koers binnen de studentenraad. Dus op een andere wijze waarin diverse medezeggenschapspartijen én de expertise van koepelleden samenkomen. Harmonie werkt alleen als er per definitie gekozen wordt om de huidige situatie te accepteren. Harmonie moet het resultaat zijn aan het eind van de dag, alleen als er ruimte is om samen rond de tafel te zitten waaraan diverse standpunten kunnen worden uitgesproken.

Waar onze medezeggenschap AKKUraatd zich de komende tijd voor gaat inzetten? Zie hier het overzicht. En stem tussen maandag 2 en donderdag 6 juni op AKKUraatd! Check hier het verkiezingsprogramma.

Doe mee! Deel dit bericht.