Spring naar de hoofdinhoud

Diensten, voor studenten door studenten

Gratis Juridisch Advies

Ons team van rechtenstudenten staat voor je klaar.

Word Lid!

Wil jij je inzetten voor een beter studentenleven? Word lid van AKKU!

Huur verlagen

Betaal je niet te veel? Doe de check met onze online tool.

Het Radboud-verkiezingsprogramma van Studentenvakbond AKKU

English below

AKKUraatd doet dit jaar voor het eerst onder de naam ‘Studentenvakbond AKKU’ mee aan de medezeggenschapsverkiezingen op de Radboud Universiteit. Dezelfde idealen, maar onder een nieuwe naam!

Onze kandidaten dit jaar:

Louise Stevens, student geschiedenis en filosofie
Linda Ruijs, student biologie en bestuurskunde
Cheng Chen, student international business communication
Gijs Wortelboer, student spatial planning
Noortje Smeenk, student politicologie
Elmyr Visser, student rechten
Nan Lont, student filosofie
Lloyd Hooghwinkel, student international business communication
Romy Geuvers, student medical biology
Zino Duckers, student geschiedenis

Onze kandidaten hebben in samenwerking met onze huidige USR-fractie een krachtig verkiezingsprogramma samengesteld. Hierin pleiten zij o.a. voor een nultolerantie van machtsmisbruik, een collegegeldvrij bestuursjaar en het verbreken van de banden met Israëlische universiteiten. Lees ons volledige verkiezingsprogramma hieronder!

Stemmen kan via ru.digitaleverkiezing.nl

English version: The Radboud-election programme of Student Union AKKU

This year, AKKUraatd takes part in Radboud’s co-participation elections under the new name ‘Student Union AKKU’ for the first time. The same ideals, but under a new name!

Our candidates this year are:

Louise Stevens (history and philosophy)
Linda Ruijs (biology and public administration)
Cheng Chen (international business communication)
Gijs Wortelboer (spatial planning)
Noortje Smeenk (political science)
Elmyr Visser (law)
Nan Lont (philosophy)
Lloyd Hooghwinkel (international business communication)
Romy Geuvers (medical biology)
Zino Duckers (history)

In cooperation with our current USR faction, our candidates have put together a powerful election program. For example, they advocate for a zero tolerance policy for power abuse, a tuition-free board year and the breaking of ties with Israeli universities. Read our translated election programme below!

Voting is possible via ru.digitaleverkiezing.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Studentenvakbond AKKU Steunt Palestina Protest op Radboud Campus /// Student union AKKU Supports Palestine Protest on Radboud Campus

English below

Maandag 13 mei om 13:30 zijn studenten van de Radboud Universiteit een kampement begonnen om te eisen dat de universiteit zich uitspreekt tegen de genocide in Gaza. Ze roepen op tot het bekendmaken van de banden die RU heeft met Israël, het boycotten van deze banden en Israelische producten. Studentenvakbond AKKU steunt de demonstrerende studenten en medewerkers, de het organiserende comité Nijmegen for Palestine, en onderstreept de gestelde eisen.

Voor deze demonstratie zijn er vele pogingen gedaan vanuit studenten om in gesprek te gaan met de RU. Hier is niks mee gedaan. Deze actie is het gevolg van een college van bestuur dat al te lang de stem van studenten en medewerkers negeert, weigert inhoudelijk te reageren op hun zorgen, en hun kop in het zand steekt voor de genocide van meer dan 30.000 Palestijnen. AKKU begrijpt de escalatie en dat er door studenten gegrepen wordt naar deze actievorm.

Vorige week zijn soortgelijke kampementen in Amsterdam en Utrecht hardhandig neergeslagen door de politie. Hierin zijn meerdere studenten slachtoffer geweest van extreem en onnodig politiegeweld. We zien dat het demonstratierecht in hoger onderwijs steeds meer onder druk komt te staan. De vakbond roept het college van bestuur op om op gelijke voet met studenten in gesprek te gaan, in plaats van de politie op vreedzame studenten af te sturen.

Als studentenvakbond houden we ons primair bezig met de belangen van studenten in Arnhem en Nijmegen. Echter houdt het strijden voor een goed leven voor jonge mensen niet op bij de grens. Juist als vakbond moeten we ook internationale solidariteit tonen met een land zoals Palestina, waar nu duizenden studenten, jongeren, kinderen, en vele anderen nu vermoord en onderdrukt worden. 

AKKU roept ook andere studentenorganisaties en vakbonden aan de Radboud Universiteit op om zich solidair te verklaren met de actie. 

English version:

Monday, May 13th at 1:30 p.m. Radboud University students started an encampment to demand that the university speak out against the genocide in Gaza. They are calling for disclosure of RU’s ties to Israel, and boycotting these ties and Israeli products. Student union AKKU supports the demonstrating students and staff, the organizing committee Nijmegen for Palestine, and underlines the demands made.

Before this demonstration, many attempts were made by students to enter into dialogue with the RU. Nothing resulted from this. This action is the result of a university board that has ignored the voice of students and staff for too long, refused to respond substantively to their concerns, and stuck their heads in the sand for the genocide of over 30,000 Palestinians. AKKU understands the escalation and that this form of action is being seized upon by students.

Last week, similar encampments in Amsterdam and Utrecht were brutally beaten down by the police. Several students were victims of extreme and unnecessary police violence. We see that the right to demonstrate in higher education is coming under increasing pressure. The union calls on the board of the university to engage with students on an equal footing, rather than sending police on peaceful students.

As a student union, we are primarily concerned with the interests of students in Arnhem and Nijmegen. However, fighting for a good life for young people does not stop at the border. Especially as a union, we should also show international solidarity with a country like Palestine, where thousands of students, youth, children, and many others are now being murdered and oppressed.

AKKU also calls on other student organizations and unions at Radboud University to show solidarity with the action.

Doe mee! Deel dit bericht.

STRIJD MEE VOOR EERLIJKE STUFI!

De basisbeurs wordt vanaf september verlaagd met 164 euro, de rente dreigt alleen maar te blijven stijgen, en de compensatie voor studieschuld is een lachertje. Om onderwijs toegankelijk te houden, is goede studiefinanciering voor elke student absoluut essentieel.

AKKU gaat zich samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) inzetten voor een eerlijke stufi voor iedereen en daar hebben we jou bij nodig! De NietMijnSchuld campagne heeft de basisbeurs teruggebracht en laten zien dat studenten veel kunnen bereiken als we samenwerken.

Wil je ontdekken hoe jij kan bijdragen en meedenken over wat nodig is om onderwijs open te houden voor iedereen? Kom dan 14 maart om 19:00 naar de kickoff avond! Daar zullen we samen met de LSVb het actieplan introduceren, een korte workshop actievoeren geven, en ook onze eerste concrete acties onthullen. Natuurlijk allemaal gevolgd met een gratis borrel, om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.

Aanmelden kan hier!

Doe mee! Deel dit bericht.

Kom met langetermijnvisie voor bus 10!

De sardienblikbus wordt hij ook wel genoemd: de belangrijkste OV-verbinding tussen de HAN, de Radboud Universiteit, het Radboud UMC en het station van Nijmegen. Op koude, regenachtige dagen zoals nu in de herfst zijn de ramen beslagen en de gangpaden tot de nok toe volgepropt. Bij station Heyendaal staan veel studenten verslagen te wachten op de bus erna, omdat het binnenwurmen van de bus tevergeefs was: hij zat bij het Erasmusgebouw al vol.

De buslijn is misschien wel de drukste buslijn van Oost-Nederland en het lijkt er niet op dat hier verandering in gaat komen. Steeds meer studenten kunnen geen woning vinden binnen fietsafstand van de campus en het aantal studenten lijkt gestaag door te gaan groeien. In de huidige situatie rijdt er elke 5 minuten (of vaker, als er genoeg buschauffeurs in de spits beschikbaar zijn) een bus met een capaciteit van zo’n 160 sardientjes. Ter vergelijking: in de intercity tussen Arnhem en Nijmegen passen bijna 600 mensen. En dat is zittend.

Sinds 2014 is deze situatie onveranderd gebleven, terwijl het aantal reizigers is blijven toenemen. Met name de hyperspits is een probleem: bij tijden van begin of einde van colleges stromen de haltes tot de weg aan toe vol. Uiteindelijk werd de situatie zo nijpend, dat als noodoplossing bij de HAN en de Radboud verschillende collegetijden zijn afgedwongen. Ook staan er elke ochtend twee personeelsleden bij de stationshalte om te zorgen dat het instappen veilig verloopt. Voor het personeel worden alle blikken opengetrokken: kantoorpersoneel van Breng in het bezit van een grootrijbewijs worden op de bussen ingezet.

Dit soort noodoplossingen wijzen op een fundamenteel gebrek aan visie. En de huidige situatie is onhoudbaar: met het huidige tekort aan buschauffeurs is het onmogelijk om in het huidige systeem de verwachte reizigersgroei op te vangen, zeker als we kijken naar de langere termijn.

Daarom roept AKKU de gemeente en provincie op om met een langetermijnvisie te komen voor de lijn. Een visie waarin studenten en medewerkers op de campus comfortabel, snel en duurzaam kunnen reizen. Want het probleem strekt zich verder uit dan moeten staan of moeten wachten: mensen met verminderde mobiliteit, zicht of andere beperkingen kunnen in de huidige situatie vaak niet veilig reizen. Bovendien zorgt het gebrek aan capaciteit ervoor dat meer mensen zullen kiezen voor de auto; met files en negatieve milieueffecten als gevolg.

Duurzaam hoogwaardig OV is geen futuristische utopie. Het is bestaande technologie waar vandaag nog in geïnvesteerd kan worden. En lijn 10 is geen ingewikkelde lijn. Het heeft voor een groot deel zijn eigen rijbaan en is hemelsbreed slechts zo’n 3 kilometer lang. Kijk daarom naar wat andere steden doen. Zowel in het binnen- als het buitenland. Daar zijn ze al lang met oplossingen gekomen voor dit probleem.

Utrecht: van dubbelgelede bussen naar trams

In Utrecht deed zich exact hetzelfde probleem voor: de buslijnen richting De Uithof (inmiddels: Science Park) – waar net als in Nijmegen de hogeschool, universiteit en meerdere ziekenhuizen zijn gevestigd – waren overvol en konden de capaciteit niet aan. Daar werd in eerste instantie voor de gemakkelijkste oplossing voor het probleem gekozen: langere bussen. Er werd al in 2003 gekozen voor dubbelgelede bussen (dus met twee “harmonica’s” in plaats van één) met 5 deuren. Hoe meer deuren, hoe sneller en efficiënter en in- en uitgestapt kan worden: iets wat met de huidige bussen een groot knelpunt is.

De extra capaciteit van een derde busdeel bij dubbelgelede bussen zorgt ervoor dat er meer reizigers per buschauffeur vervoerd kunnen worden: cruciaal met het huidige tekort aan chauffeurs. Wel is er een kanttekening: een extra busdeel is een vooruitgang, maar niet toekomstbestendig. Bussen kunnen nou eenmaal niet veel langer worden dan drie delen zonder dat ze een gevaar voor het verkeer gaan vormen.

Dit werd juist in Utrecht pijnlijk duidelijk. Lijn 12 werd daar een berucht begrip, nog meer dan de Nijmeegse lijn 10 dat nu is. Dus moest de stad opnieuw terug naar de tekentafel. De conclusie was duidelijk: er moest een tram komen. De wens voor een tram naar de Uithof was er al heel lang: nog voor de jaren ’80 was het idee er al. In 2020 was het na veel politiek gesteggel eindelijk zo ver: de Uithoftram was een feit.

Inmiddels is de lijn een succes: de capaciteit van trams ligt immers vele malen hoger dan die van bussen. En dat niet alleen. Trams zijn energie-efficiënter, gaan veel langer mee, hebben dus nog minder bestuurders nodig dan lange bussen en bovendien maken ze gelijkvloerse instap zonder ondersteuning mogelijk: een game-changer voor mensen in een rolstoel.

Tram 22 vanuit het Science Park naar Utrecht Centraal (bron: Het Utrechts Archief)

Deze eigenschappen zouden enorme voordelen kunnen bieden in Nijmegen. De stad heeft meer dan genoeg inwoners om een tramsysteem te kunnen waarborgen. Er zijn meerdere Duitse steden zoals Plauen (65.000 inwoners) en Gera (91.000 inwoners) die met veel minder inwoners een uitgebreid tramnetwerk hebben. Sterker nog: Nijmegen zelf had tot en met 1955 een eigen tramnetwerk dat zich met 3 lijnen uitstrekte van Neerbosch tot Berg en Dal.

Wees dus niet bang om de mogelijkheid voor een tramverbinding te onderzoeken. Op de lange termijn verdient dit soort infrastructuur zichzelf vaak indirect meer dan terug. Zo’n netwerk kan namelijk decennialang blijven liggen.

Linz: dubbelgelede trolleybussen

Hoewel een tram enorme voordelen biedt ten opzichte van een bus kleven er ook een aantal nadelen aan. Zo is de investering op korte termijn aanzienlijk duurder dan een buslijn. Ook heeft het niet zo veel zin om slechts één tramlijn aan te leggen, zo’n netwerk moet je uitbreiden. Met die gedachte in ons achterhoofd is het misschien verstandig om te kijken naar een tussenoplossing: de trolleybus. Arnhem heeft al een zeer uitgebreid trolleysysteem. De kennis en logistiek is er al. De trolleybus plaatst zich zo’n beetje tussen een bus en een tram: de efficiëntie en betrouwbaarheid van een tram door de bovenleiding, gecombineerd met de flexibiliteit van een bus.

De huidige route van lijn 10 is ontzettend eenvoudig te elektrificeren: op de busbaan heeft niemand last van de bedrading en op de campus rijdt de bus in een cirkel, waardoor er zeer weinig wissels, betrekkelijk weinig draad en geen lussen nodig zijn. Daarnaast is het een kort traject en dus relatief goedkoop om aan te leggen.

Daar komt nog bij dat de nieuwste generatie trolleybussen ook op batterijen kan rijden. Bussen kunnen zelfstandig naar de remise rijden en bovendien kunnen andere lijnen die van de busbaan gebruik maken ook “getrolleyficeerd” worden. Zo’n trolleynetwerk is ook nog zeer eenvoudig uit te breiden: bussen tussen Nijmegen en Arnhem kunnen van beide netwerken profiteren.

Als voorbeeld kunnen we kijken naar Linz: deze stad in Oostenrijk is met 200.000 inwoners zeer goed vergelijkbaar met Nijmegen. Daar rijdt sinds een aantal jaar een tram-achtige trolleybus die op batterijen kan rijden.

Dubbelgelede trolleybus in Linz (bron: Linz AG)

Tijdelijke mogelijkheden

In de tussentijd kan er gezocht worden naar oplossingen die minder tijd kosten om te implementeren. Een voorbeeld hiervan is het diversifiëren van het vervoersaanbod. Hiermee wordt bedoeld dat er naast bus 10 meer aantrekkelijke verbindingen moeten komen om van en naar de campus te reizen. Zo zou je buslijnen 6, 15 en 12 kunnen opwaarderen naar een hogere capaciteit en frequentie (buslijn 13 op dezelfde route is nota bene recentelijk afgeschaft). Deze, vaak nu al drukbezette, buslijnen doen respectievelijk het ziekenhuis en de Universiteit via een andere route aan en zouden een deel van de capaciteit van bus 10 kunnen opvangen. Ook kan er gekozen worden voor het laten stoppen van bus 300 op dezelfde halte als bus 10. Deze wordt dan ook met gelede bussen gereden, eventueel ook nog eens op dezelfde voorgestelde trolleyleiding bij de campus waar deze bus ook in Arnhem gebruik van kan maken.

Aanpassen haltes

Tot slot is het van groot belang dat niet alleen het vervoersmiddel zelf, maar ook de haltes worden aangepast om ruimte te bieden voor een groter aantal reizigers. Met name op de haltes Centraal Station, Station Heyendaal en Erasmusgebouw (en in de avondspits HAN) bieden momenteel onvoldoende ruimte voor in- en uitstappende reizigers. Met name het instappen op het Centraal station zou veel efficiënter kunnen door meerdere haltes aan te leggen in de nieuwe stationssituatie.

Ook de hoeveelheid beschutting tijdens regenachtige dagen is op de huidige haltes zwaar ondermaats. Vaak wordt er gedrongen om de beperkte ruimte onder de abri’s en moet de rest in de regen staan. Daar komt bij dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan bij het oversteken bij de haltes. Zorg er dus voor dat er voldoende ruimte is voor voetgangers om veilig over te kunnen steken bij de haltes, zeker voor mensen met een beperking. Momenteel is er vaak nog te veel ruimte voor auto’s om met grote snelheid langs deze haltes te rijden.

Conclusie

Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland, kom met een toekomstbestendig plan voor het OV tussen Heyendaal Campus en het Centraal Station. De noodzaak is overduidelijk. Zorg voor een duurzame, veilige en toegankelijke manier om met het OV naar de campus te komen, zodat mensen niet gedwongen worden om in de auto te stappen. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Mobiliteit is een recht, geen luxe.

Doe mee! Deel dit bericht.

Persoonsgegevens: durf als onderwijsgemeenschap vraagtekens te plaatsen

Onderwijsinstellingen slaan op grote schaal data op. De noodzaak hiervan wordt door de meesten aangenomen, maar misschien moeten wij met zijn allen wel wat kritischer zijn. In 2021 is de HAN getroffen door een SQL-injectie. Hierdoor kwamen meer dan 500.000 persoonsgegevens op straat, waaronder 2.000 medische gegevens van (oud-)studenten. De rechter heeft geoordeeld dat de HAN het naleven van haar beveiligingsplicht niet heeft aangetoond, en dat zij een oud-student daarom €300,- schadevergoeding moet betalen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom heeft niemand de beveiliging gecontroleerd?

Er moet meer bewustzijn komen

Verantwoord omgaan met persoonsgegevens begint allemaal bij bewustwording. Veel mensen binnen een onderwijsinstelling hebben niet door wat er allemaal komt kijken bij het gebruiken van persoonsgegevens, en dat zorgt ervoor dat we elkaar ook niet de juiste vragen kunnen stellen. Om een cultuur te creëren waarin we allemaal de veiligheid van elkaars gegevens serieus nemen, moet dit veranderen. Leer studenten, medewerkers en bestuurders vragen te stellen en geef elkaar de ruimte om te oefenen.

Een aantal vragen die je jezelf kan stellen bij het zien van een persoonsgegeven:

  1. Mag ik dit gegeven zien?
  2. Kan ik mijn werk ook zonder dit gegeven uitvoeren?
  3. Is de persoon in kwestie op de hoogte dat ik dit gegeven kan zien?
  4. Kunnen anderen dit gegeven zien, en is dat de bedoeling?
  5. Is dit gegeven veilig opgeslagen, en wanneer is de beveiliging voor het laatst gecontroleerd?

Het mag transparanter

Het gebrek aan bewustwording is voor een belangrijk deel te verklaren door een gebrek aan transparantie. Het gesprek over de beveiliging van gegevens wordt te vaak met een selecte groep mensen gevoerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat mensen die niet betrokken worden het gevoel hebben dat zij geen rol hebben. Anderzijds leidt dit tot ontmenselijking van de persoonsgegevens. Een docent kent de student achter de persoonsgegevens, de beheerder van de servers niet. Een serverbeheerder zal daarom ook eerder geneigd zijn mogelijke risico’s te accepteren. We moeten blijven onthouden dat het altijd om mensen gaat, want zij hebben vertrouwen dat geschaad wordt zodra het mis gaat.

Neem verantwoordelijkheid

Het heeft veel te lang geduurd voor er een passende oplossing kwam voor de gevolgen van het datalek aan de HAN. Daarom moeten bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. Er moet goed beleid komen dat gericht is op adequate ondersteuning en compensatie van gedupeerden. Een rechtszaak is immers niet alleen zonde van de tijd, het onderwijsgeld en de menskracht, maar ook voor de reputatie van de onderwijsinstelling zelf.

Auteurs:

Idris in ‘t Hof (Voorzitter Stichting Hbo Medezeggenschap)
Zino Duckers (Lid USR Radboud Universiteit Nijmegen namens AKKUraatd)
Mo Quirijnen (Voorzitter Studentenvakbond AKKU)

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU organiseert een logeerpartij in het Spinozagebouw om te protesteren tegen de woningnood!

Er valt bijna niet meer te wonen in Nijmegen, maar studenten moeten ergens slapen. Daarom organiseren we op 12 oktober we een logeerpartij in het Spinozagebouw! Het belooft een leuke avond te worden met live muziek van Cultural Capital, een poetische bijdrage van Campusdichter Thijs Kersten, en toespraken van AKKU. Voor alle aanwezigen is er ook gratis soep, gratis bier, en gratis koffie!

Om gelijk wat vragen te beantwoorden:

  • Mag dit wel van de uni?

Ja, we hebben dit afgestemd met de RU!

  • Gaan we echt slapen in het Spinozagebouw?

Van ons mag je best een dutje doen in het Spinoza, maar we moeten om 21:30 wel het pand uit. Hoewel we niet zullen overnachten in het pand, probeer we nog steeds de essentie van een logeerpartij te pakken met deze activiteit.

  • Moet ik iets meenemen?

Het enige wat je nodig hebt is goede zin en een bepaalde mate aan boosheid over hoe kut huisvesting is in Nederland

Progamma en eisen volgen nog? Wil je meehelpen? Deel dan onze social post: https://www.instagram.com/p/CyGmmoQsLkF/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Doe mee! Deel dit bericht.

Oud-student HAN ontvangt schadevergoeding na lekken medische gegevens

Gisteren deed de Rechtbank Gelderland uitspraak in de zaak tussen oud-student Bram Kleisterlee en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De HAN is aansprakelijk voor het datalek van 2021 en moet Kleisterlee een bedrag van €300,- aan schadevergoeding betalen.

In 2021 werd de HAN gehackt door een SQL-injectie in een verouderd webformulier. Hierdoor kwamen gegevens van meer dan 500.000 (ex-)studenten en medewerkers op straat. Tussen de gestolen data bevonden zich meer dan 2.000 medische gegevens van (oud-)studenten, waaronder die van oud-student Bram. Studentenvakbond AKKU stond Bram bij in de rechtszaak tegen de HAN.

AKKU is tevreden met de uitspraak van de rechter. Voorzitter Mo Quirijnen: ‘We zijn heel blij voor Bram dat hij gelijk heeft gekregen. Nu kan hij dit hoofdstuk eindelijk afsluiten.’

AKKU denkt ook dat de uitspraak positieve gevolgen voor het thema privacy in het hoger onderwijs heeft. Quirijnen: ‘In het hoger onderwijs wordt data steeds belangrijker. Hierdoor krijgt het beveiligen van gevoelige gegevens van studenten steeds meer noodzaak. Wij hopen dus dat de uitspraak van de rechter de privacy van studenten ten goede komt.’

Doe mee! Deel dit bericht.

Zonder actieve studenten geen Radboud Universiteit

Studentenvakbond AKKU heeft een brandbrief geschreven over de situatie rondom actieve studenten aan de Radboud Universiteit, gericht aan het College van Bestuur van de RU. Deze brief is ondertekend door de besturen van meer dan 50 studentenorganisaties, door meerdere Facultaire Studentenraden en door een aantal (oud-) USR-leden. Hieronder is de volledige brief en de lijst met ondergetekenden terug te lezen.

Nijmegen, 30 maart 2023

Beste College van bestuur van de Radboud Universiteit,

Studentenorganisaties zijn essentieel voor het studentenleven. De organisaties helpen studenten zich verbonden te voelen met hun universiteit en elkaar. Ze vormen een gemeenschap waar studenten samenkomen, elkaar leren kennen en hun interesses kunnen delen. Hierdoor wordt sport, cultuur, gezelligheid en activisme op Campus Heijendaal en in de rest van Nijmegen mogelijk. Bij deze organisaties worden niet alleen vriendschappen gesloten, studenten ontwikkelen er ook belangrijke sociale vaardigheden zoals samenwerking, communicatie en leiderschap. Deze vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor hun academische carrière, maar ook voor hun toekomstige professionele leven. Daarnaast hebben studentenorganisaties als de medezeggenschap, studentenkrant of studentenvakbond met hun unieke bezigheden een onmisbare functie op de universiteit.

Kortom, studentenverenigingen spelen een belangrijke rol binnen het studentenleven op de Radboud Universiteit. Zonder de inzet van de actieve studenten zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Actieve studenten zijn dus essentieel voor het studentenleven, maar ook voor de universiteit zelf, want wie wil er nou studeren aan een universiteit zonder studenten- en studieverenigingen, medezeggenschap of sportverenigingen?

Urgente problemen

Het actieve studentenleven in Nijmegen bevindt zich echter in zwaar weer. Er zijn te weinig studenten die actief willen worden bij een organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat veel studentenorganisaties de afgelopen jaren niet met een volledig bestuur hebben kunnen aantreden. Sommige taken en werkzaamheden blijven hierdoor noodgedwongen liggen, met als direct gevolg de verloedering van het Nijmeegse studentenleven. De studentenorganisaties kunnen namelijk niet functioneren zoals bedoeld en lopen in sommige gevallen zelfs het gevaar om helemaal niet meer voort te kunnen bestaan.

Voor de medezeggenschap gelden deze problemen minstens zo erg. Het is haast onmogelijk om mensen te vinden die zichzelf kunnen inzetten voor de medezeggenschap. De medezeggenschapsorganen op universitair, facultair en opleidingsniveau zijn essentieel voor studentendemocratie en daarmee voor de legitimiteit van de beslissingen van de universiteit. Gebrekkig functionerende of afwezige medezeggenschapsraden zijn niet alleen voor studenten, maar ook voor de universiteit een groot probleem.

            De studenten die op dit moment wel actief zijn, ondervinden de problemen van het huidige systeem van actief studentschap aan den lijve. De kosten die je als student maakt, zorgen ervoor dat veel actieve studenten zich compleet overwerken om het angstvallige toekomstbeeld van studievertraging te voorkomen. Dit betekent namelijk niet alleen een jaar langer collegegeld, maar ook de in prijs gestegen huur en boodschappen moeten betalen. Voor sommige actieve studenten is de directe financiële druk zelfs zo hoog dat ze hun bestuursfunctie niet alleen met een studie maar ook met een bijbaan moeten combineren om het einde van de maand te halen. Deze factoren leveren veel meer stress op dan ooit de bedoeling kan zijn, waarmee de huidige actieve student zowel een financiële als een mentale druk ervaart.

Systematische gebreken

De problemen zijn ontstaan doordat de voordelen van het aangaan van een bestuursjaar voor velen niet meer opwegen tegen de nadelen. De financiële druk die een bestuursjaar meebrengt speelt hier een hele grote rol in. Deze druk wordt veroorzaakt door het gebrek aan adequate financiering voor studentbestuurders door de universiteit. Op dit moment is er sprake van een vergoeding voor de studievertraging die je oploopt (€308 per bestuursmaand). Dit bedrag is de afgelopen jaren nauwelijks gecorrigeerd voor inflatie. Daarnaast is het bedrag überhaupt niet hoog genoeg als daadwerkelijke compensatie voor al het werk dat wordt uitgevoerd door studentbestuurders, laat staan om ermee rond te komen. Ten slotte is aan de RU een collegegeldvrij bestuursjaar niet mogelijk, hoewel de meeste andere Nederlandse universiteiten dat wel aanbieden. Deze regeling kan voor een verlichting van financiële problemen zorgen, helemaal in het geval van niet EER-studenten.

Een bestuursjaar kan een enorme mentale last veroorzaken. Over het algemeen is het al slecht gesteld met mentaal welzijn onder studenten. Studenten kampen met stress, angst en een torenhoge prestatiedruk. Een onderwijsinstelling heeft niet op alle factoren die hiervoor zorgen invloed, maar kan studenten door beleid en maatregelen wel ondersteuning bieden. Vanwege de geringe financiële compensatie zijn veel actieve studenten genoodzaakt om naast hun studie en medezeggenschaps- of bestuursjaar ook nog een baan te nemen om rond te komen. Een burn-out ligt daarmee voor deze actieve studenten op de loer.

            Het is niet zo dat de universiteit niets doet voor de actieve studenten. Zo is er  de ‘Week van de actieve student’ en organiseert SLIM een aantal workshops. Hierbij wordt echter vaak geen rekening gehouden met de behoefte van studenten. Kijk alleen al naar de timing van de ‘Week van de actieve student’, die tijdens de tentamenperiode plaatsvindt. Ook sluit de inhoud van de workshops niet altijd aan op de behoefte van de studentbestuurders en is er ruimte voor verbetering in de communicatie erover. Met andere woorden, wat de universiteit wel aanbiedt sluit niet aan bij wat nodig is. 

Onze toekomstvisie

De uitermate grote rol die het financiële aspect speelt in de problemen voor studentbestuurders leidt ertoe dat de oplossing voor deze problemen dan ook voor een groot deel op financieel vlak gevonden moet worden. Het feit dat de bestuursmaanden nauwelijks voor inflatie zijn gecorrigeerd is natuurlijk al waanzinnig, als wordt bedacht hoeveel de kosten van een student in de afgelopen jaren zijn gestegen. Enkel een correctie voor inflatie zal niet voldoende zijn. De universiteit moet samen met (actieve) studenten tot een nieuwe adequaat bedrag komen. De nieuwe hoogte van dit bedrag moet ertoe leiden dat een jaar als studentenbestuurder weer haalbaar en aangenaam zal zijn.

            Buiten een substantiële verhoging van de vergoeding voor bestuursmaanden, zou het aan de Radboud Universiteit ook mogelijk moeten zijn om een collegegeldvrij bestuursjaar te doen in combinatie met het ontvangen van bestuursmaanden. Aan andere Nederlandse universiteiten, zoals de universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen, is deze constructie al mogelijk. Door dit toe te staan voor studentbestuurders aan de RU kunnen deze bestuurders zich volledig richten op hun bestuursjaar, wat hun eigen mentale welzijn en het functioneren van hun studentenorganisatie ten goede komt.

De universiteit kan meer doen voor de mentale toestand van de actieve student. Via een nieuwe afdeling bij student support die zich specifiek bezighoudt met de problemen van actieve studenten kan dit mogelijk worden gemaakt. Deze afdeling kan ondersteuning bieden aan actieve studenten in het plannen van studie, bestuur, werk en sociaal leven, door voorzieningen te leveren zoals gespecialiseerde begeleiders, psychologen en burn-outcoaches. Zij hebben specifiek oog voor de gevaren en problemen waar actieve studenten tegenaan lopen.

Ten slotte kan een orgaan zoals SLIM zeker nuttig zijn bij het ondersteunen en het ontwikkelen van actieve studenten. Het is hiervoor wel essentieel dat er wordt ingespeeld op de vraag en behoefte van de actieve student. Hiervoor moet vaker aan studentbestuurders gevraagd worden waar zij baat bij zouden hebben. Ook de communicatie over de mogelijkheden en activiteiten zelf moet beter worden georganiseerd.

Om de waardevolle actieve-studentencultuur aan de Radboud Universiteit in stand te houden, is actie noodzakelijk. De financiële en mentale druk die op studentbestuurders ligt is te hoog geworden en het vinden van nieuwe besturen om organisaties draaiende te houden lijkt nog nooit zo moeilijk geweest. Deze problemen zijn ontstaan door een gebrek aan financiële en mentale ondersteuning vanuit de universiteit en ze vereisen een oplossing. Zonder oplossing komt het voortbestaan van veel studentenorganisaties in gevaar, en daarmee de bruisende studentencultuur, die de ziel vormt van de Radboud Universiteit. Daarom roepen wij, alle onderstaande studentenorganisaties, het College van Bestuur van de Radboud Universiteit op om in actie te komen en samen met ons deze problemen op te lossen.

Zonder actieve studenten geen Radboud Universiteit.

Doe mee! Deel dit bericht.

De Duitse buslijn SB58 wordt X25 /// The German busline SB58 will be X25

December 2023: the new busline is delayed for at least a year due to financing problems

December 2023: de nieuwe buslijn heeft minstens een jaar vertraging wegens financieringsproblemen

English follows Dutch /// Engels volgt Nederlands

De buslijn wordt aan het eind van 2023 vernieuwd en zal sneller en vaker gaan rijden.

De stad Nijmegen en de onderwijsinstellingen Radboud Universiteit en de HAN University of Applied Sciences trekken veel studenten aan die niet binnen de gemeentegrenzen wonen. Door het grote tekort aan studentenkamers in Nijmegen kiezen sommige studenten ervoor om uit te wijken naar steden en dorpen in de omgeving en vanaf daar te reizen naar de RU of de HAN.

Kranenburg en Kleve, net over de Duitse grens, trekken studenten aan met relatief lage huurprijzen en meer beschikbare huisvesting. Als je als student daar woont en wilt pendelen door middel van openbaar vervoer, ben je afhankelijk van de Duitse buslijn SB58, die Emmerich via Kleve en Kranenburg met de campus verbindt. Op dit moment bestaan er echter wat problemen met deze buslijn die om verbetering vragen: de bus rijdt niet vaak genoeg en de busrit duurt veel langer dan nodig is.

Als gevolg van een slecht ingericht tijdschema wordt de capaciteit van de bus op sommige momenten volledig uitgeput. In de weekenden is dit probleem nog groter, wanneer de bus maar een keer per uur of nog minder rijdt. Dit tijdschema zou verbeterd kunnen worden door de bus constant twee keer per uur te laten rijden, in het bijzonder tijdens de ochtenden wanneer colleges en lessen normaliter beginnen. Daarnaast bestaan er nu veel bushaltes waar bijna geen passagiers in- of uitstappen. Dit heeft een dermate lange reistijd als gevolg waardoor het pendelen nog uitputtender wordt.

De mobiliteitswerkgroep van AKKU heeft het contact gezocht met het bedrijf die deze buslijn exploiteert. In deze gesprekken werd duidelijk dat er begrip was voor onze zorgen over de buslijn. Verrassend genoeg bleek dat er al veranderingen in de maak waren in verband met het oplossen van de eerdergenoemde problemen. Deze veranderingen komen neer op het ontstaan van een nieuwe, verbeterde buslijn aan het einde van 2023. Deze lijn zal X25 gaan heten. Het is een toevoeging aan de bestaande lijn SB58, die niet volledig zal verdwijnen, maar deze zal vanaf dat moment niet meer verder rijden dan de grens met Nederland. De X25 zal het hele gebied tussen Emmerich en Nijmegen blijven bedienen. Het busbedrijf belooft een kortere reistijd, minder bushaltes en een aangepast tijdschema waarbij elk half uur een bus rijdt in allebei de richtingen.

English

There will be a new bus that drives faster and more frequently at the end of 2023.

The city of Nijmegen and the educational institutions Radboud University and the University of Applied Science Arnhem/Nijmegen attract a lot of students that don’t necessarily live within the municipality. Due to a large housing shortage in Nijmegen students choose cities and villages close by as a living place and commute to the RU or HAN.

               The municipalities of Kranenburg and Kleve just across the German border are attracting  students with relatively low rental prices and a higher housing stock. Once you are living there and want to commute by public transport you are dependent on the German bus line SB58 that connects Emmerich (Rhein) via Kleve and Kranenburg with the campus. Currently there are some issues that ask for improvement concerning this bus line: the bus does not run often enough and the bus ride takes much longer than necessary.

As a consequence of the poorly designed time schedule, at certain points of time the capacity of the bus is exhausted. Not to talk about the weekends where the bus is constantly going only one time per hour or even less. The time schedule could be improved by letting the bus ride constantly two times per hour, especially in the morning hours when lectures usually start. Furthermore there are a lot of bus stops in between where almost no one is getting in or off. This causes a higher travel time which makes commuting even more exhausting.

               The mobility team of AKKU is in contact with the bus company that serves this line. Results of our discussions were that they totally understand our concerns with that bus line. Surprisingly they were already coming up with solutions for the problems. In practice that means that there will be a new improved bus line in the end of the year 2023. This line will be called X25. It is an addition to the currently existing SB58 that will be shortened and terminate at the Dutch – German border. The X25 will serve the whole section between Emmerich and Nijmegen. The bus company promises a shorter travel time, less stops and an adapted bus schedule with each half hour one bus in both directions.

               We as AKKU try to keep the discussions going and want to make the campus as reachable as possible. If you are interested in this kind of issues you are welcome to join the mobility team of Student Union AKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

Huisvesting Protest /// Housing Protest

Dutch follows English / Nederlands volgt Engels

Student union AKKU is organising a protest on 9 March at 16h regarding the state of student housing in Nijmegen. But why actually? Nationwide, we are talking about a shortage of 26,500 student houses. In Nijmegen, there are currently 6,000 students queuing for a room at SSH&. This is a doubling compared to last year.

What is being done about this? SSH& hopes to increase their supply by just 2,000 rooms by 2030. This massive shortage allows private sector landlords to increase rents immensely. Furthermore, the shortage also ensures that students are in a bad position versus their landlords since they can find someone else willing to rent their room anyway. This creates a power dynamic that should not be there.

Finally, there is also the structural discrimination against international students who are attracted by the Radboud and Han through so-called ‘short-stay’ contracts and then left to their own devices when these contracts expire. Reason enough to take to the streets.

Demands

1. There is a need for more social rent and not just from SSH&. For instance, there are currently also many people who have just graduated and yet continue to live with SSH& because they cannot find a starter home in social rent. The market share of social rent should go up. This will ensure more affordable housing both for students and others.

2. There should be emergency accommodation for international students. And short-stay contracts should no longer be offered.

3. Rents must come down. Housing is a basic right, including for students. However, this way it is being taken away from us.

For whom?
Anyone renting or looking for student accommodation in Nijmegen.

Where?
Kelfkensbos

What?
Several speakers will address these issues from a different perspective. This will be followed by a march through the centre of Nijmegen.

Nederlands

Studentenvakbond AKKU organiseert op 9 maart om 16u een protest omtrent de staat van de studentenhuisvesting in Nijmegen. Maar waarom eigenlijk? Landelijk spreken we over een tekort van 26.500 studentenwoningen. In Nijmegen staan er op dit moment 6.000 studenten op de wachtrij voor een kamer bij SSH&. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Wat wordt hier aan gedaan? SSH& hoopt om tegen 2030 hun aanbod met slechts 2.000 kamers te verhogen. Door dit gigantische tekort kunnen verhuurders in de particuliere sector hun gang gaan en de huurprijzen immens laten stijgen. Verder zorgt het tekort er ook voor dat studenten een slechte positie hebben ten opzichte van hun huurbazen aangezien zij toch wel iemand anders kunnen vinden die hun kamer wil huren. Dit zorgt voor een machtsdynamiek die er niet hoort te zijn.

Tot slot is er ook de structurele discriminatie van internationale studenten die door de Radboud en Han aangetrokken worden via zogenaamde ‘short-stay’ contracten en vervolgens aan hun lot worden overgelaten wanneer deze contracten zijn afgelopen. Reden genoeg om de straat op te gaan.

Eisen

1. Er is een nood aan meer sociale huur en dit niet enkel van SSH&. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld ook veel personen die net afgestudeerd zijn en toch bij SSH& blijven wonen omdat zij geen starter woning in de sociale huur kunnen vinden. Het marktaandeel van de sociale huur moet omhoog. Dit zorgt voor meer betaalbare woningen zowel voor studenten als anderen.

2. Er moet noodopvang komen voor internationale studenten. En de short-stay contracten moeten niet meer aangeboden worden.

3. De huren moeten omlaag. Wonen is een basisrecht, ook voor studenten. Op deze manier wordt het ons echter ontnomen.

Voor wie?
Iedereen die een studentenwoning huurt of zoekt in Nijmegen.

Waar?
Kelfkensbos

Wat?
Verscheidene sprekers zullen deze problemen vanuit een ander perspectief behandelen. Hierna zal er een mars volgen doorheen het centrum van Nijmegen.

Doe mee! Deel dit bericht.