RU informeert over Halbeheffing

Als je meer dan een jaar langer staat ingeschreven dan de formele duur van je bachelor- of je masteropleiding, kan je dat al met ingang van september 2011 € 3000 extra kosten, bovenop je wettelijk collegegeld. Let op: hierbij tellen al je inschrijvingsjaren in het hoger onderwijs mee, ook als dat aan een andere universiteit of hogeschool was. De Universitaire Studentenraad (USR) heeft samen…
Read More

Stand van zaken in discussie bestuursmaanden

De laatste tijd wordt er veel geschreven en gespeculeerd over de bestuursmaandendiscussie die de medezeggenschap momenteel voert met het College van Bestuur (CvB). Om misverstanden uit de weg te gaan, hier een bericht over de stand van zaken omtrent dit overleg. Momenteel is AKKUraatd samen met de koepelleden in de USR in overleg met Dienst Studentenzaken en de rector. Dit naar aanleiding van het…
Read More